پاورپوینت درباره استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت درباره استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت درباره استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت درباره استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت درباره استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت درباره استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت درباره استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت درباره استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل – ۲۵ اسلاید

آموزش و توسعه

به علت اهمیتی که کار مهندسان در گوگل دارد ، توجه خاصی به فراهم کردن فرصت های توسعه منحصر به فرد برای این گروه از کارکنان می شود.

یک گروه آموزشی مهندسی کلاسهای آموزشی و جهت دهی،مربی گری،توسعه شغلی و دوره های خاص آموزشی را فراهم می کند

حضور در دوره های آموزش و توسعه (T&D) به مدت ۱۲۰ ساعت در سال برای همه کارکنان اجباری است(سه برابر متوسط صنعت)

این شواهد نشان می دهد که گوگل تلاش،زمان و پول زیادی را در کارکنانش سرمایه گذاری می کند تا آنها را از پیشرفت های تکنولوژیکی و حرفه ای آگاه کند.

مرکز پاورپوینت اکران

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت درباره استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل – ۲۵ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت درباره استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل – ۲۵ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت به روز عوامل محيطي و تنش – ۱۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز عوامل محيطي و تنش – ۱۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز عوامل محيطي و تنش – ۱۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز عوامل محيطي و تنش – ۱۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز عوامل محيطي و تنش – ۱۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز عوامل محيطي و تنش – ۱۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز عوامل محيطي و تنش – ۱۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز عوامل محيطي و تنش – ۱۲۰ اسلاید

گلوكوكوتيكوئيدها

گروهی از تركيبات استروئيدي[مانند کورتیزول (۲۱ کربنه)] گفته می‌شود که در بخش قشری غده فوق كليوي ساخته می‌شوند. استروئیدها ترکیباتي هسنتد از خانواده چربي ها با چهار حلقه كربني.

کورتیزول‏ و كورتيكواسترون از مهمترين گلوكوكورتيكوئيدهاي موجود هستند. تفاوت اصلی گلوکوکورتیکوئیدها با سایر کورتیکواستروئیدها در رسپتورهای اختصاصیشان و تاثیراتشان بر بدن است.

مرکز پاورپوینت اکران

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت به روز عوامل محيطي و تنش – ۱۲۰ اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت به روز عوامل محيطي و تنش – ۱۲۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت ارزشمند اختلال شناختي – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اختلال شناختي – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اختلال شناختي – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اختلال شناختي – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اختلال شناختي – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اختلال شناختي – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اختلال شناختي – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اختلال شناختي – ۱۴ اسلاید

 اختلال شناختي : مجموعه اي از اختلالات و بيماري هاي عصبي كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم (بصورت پايدار يا گذرا ) در سيستم عصبي بوجودبيايد و باعث ناهنجاري رفتاري گردد، كه  زندگي فردي واجتمايي او  را  تحت تاثير  قرار مي دهد.

مرکز پاورپوینت اکران

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت ارزشمند اختلال شناختي – ۱۴ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند اختلال شناختي – ۱۴ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت ارزشمند گسترش رده بندي تاريخ ايران – ۱۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند گسترش رده بندي تاريخ ايران – ۱۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند گسترش رده بندي تاريخ ايران – ۱۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند گسترش رده بندي تاريخ ايران – ۱۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند گسترش رده بندي تاريخ ايران – ۱۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند گسترش رده بندي تاريخ ايران – ۱۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند گسترش رده بندي تاريخ ايران – ۱۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند گسترش رده بندي تاريخ ايران – ۱۲ اسلاید

در رده بندی کتابخانه کنگره، رده های D و E وF خاص تاریخ کشورهای جهان است و در این میان شماره های ۳۲۶ -۲۵۱ DS به تاریخ ایران اختصاص یافته است.
تقسیم بندی تاریخ ایران در متن اصلی رده بندی کتابخانه کنگره ناقص است و تنها ۷۶ شماره در آن برای تاریخ ایران در نظر گرفته شده است. این تعداد شماره اندک، ضرورت وجود گسترشی که بتواند پاسخگوی نیاز کتابخانه ها برای رده بندی کتاب های تاریخی ایران باشد را نشان می دهد.
متن اولیه گسترش تاریخ ایران در سال ۱۳۵۲ توسط کامران فانی و نورالله مرادی ارائه شد و با اصلاحاتی در سال ۱۳۵۹ منتشر گردید. ویرایش دوم این طرح با تغییرات و اضافاتی در سال ۱۳۶۵ و نهایتا سومین ویرایش آن چهارده سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۹ به چاپ رسید.
در این گسترش نشانه DSR برای تاریخ ایران انتخاب شده است تا امکان استفاده ازهر تعداد شماره دلخواه در اختیار باشد.

مرکز پاورپوینت اکران

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت ارزشمند گسترش رده بندي تاريخ ايران – ۱۲ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند گسترش رده بندي تاريخ ايران – ۱۲ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت ارزشمند حامیان تولید ملی در تاریخ ایران – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند حامیان تولید ملی در تاریخ ایران – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند حامیان تولید ملی در تاریخ ایران – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند حامیان تولید ملی در تاریخ ایران – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند حامیان تولید ملی در تاریخ ایران – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند حامیان تولید ملی در تاریخ ایران – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند حامیان تولید ملی در تاریخ ایران – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند حامیان تولید ملی در تاریخ ایران – ۱۰ اسلاید

شاه عباس صفوی: نمی خریم، می سازیم

نقل است که شاه عباس صفوی برای پس گرفتن تبریز و اراضی آذربایجان از عثمانی به

سلاح گرم (توپ و تفنگ) نیاز داشت اما حاضر به خرید این ادوات از اروپائیان نشد و آنان

 را مجبور کرد تا ساختن توپ و تفنگ و باروت را به ایرانی ها یاد بدهند. دولت های اروپایی

هم که هرگز راضی به آموزش صنایع خود به خصوص در عرصه نظامی به ایرانیان نبودند؛

ناچار به خاطر هدف بزرگ تر خود یعنی تضعیف عثمانی از این هدف کوچک تر خود یعنی مصرف کننده نگه داشتن ایران صرف نظر کردند و کارگاه های ساخت این ادوات در ایران دایر شد، تا شاه صفوی مطمئن باشد از این به بعد هر میزان توپ و تفنگ بخواهد می تواند بسازد و در جنگ های بعدی باز محتاج اروپائیان نیست!

البته این روش خردمندانه توسط شاهان بعدی دنبال نشد و ما باز در عهد قاجاریه خریدار سلاح از خارج شدیم!

مرکز پاورپوینت اکران

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت ارزشمند حامیان تولید ملی در تاریخ ایران – ۱۰ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند حامیان تولید ملی در تاریخ ایران – ۱۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت تکنولوژی هيدرو فرمينگ HYDROFORMING

پاورپوینت تکنولوژی هيدرو فرمينگ HYDROFORMING

 

پاورپوینت تکنولوژی هيدرو فرمينگ HYDROFORMING

 

۲۸اسلایدهمراه باتصویر

 

تعريف Hydroforming :

هیدروفرمینگ، صنعت تولید قطعاتی توخالی و یکپارچه با هندسه پیچیده، توسط فشار سیال می باشد.
(جزء فرایندهای شکل دهی سرد)
 
 
مقدمه:
علل بررسی تکنولوژی هیدروفرمینگ:

 

بهينه سازی و صرفه جويي در مصرف انرژی و مواد اوليه در صنعت به علت وجود بحران انرژی.

 

تولید قطعات با وزن کمتر و کیفیت بهتر

 

محدوديتهای زيست – محيطی مثل آلودگی هوا.

 

پروژه های توليد بدنه خودرو سبک وزن برای کاهش مصرف سوخت.

 

 

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت تست مکانیکال جوش Destructive tests

پاورپوینت تست مکانیکال جوش Destructive tests

پاورپوینت تست مکانیکال جوش Destructive tests

 

 

۳۷اسلایدهمراه باتصویر به زبان انگلیسی

Destructive tests

Involve the destruction of a welded unit or selected specimens cut out from the weld

Destructive tests include:

tensile test
bend test
impact test
hardness test
metallographic examination
creep test, etc.
 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت سيستمهای راهگاه گرم

پاورپوینت سيستمهای راهگاه گرم

 

پاورپوینت سيستمهای راهگاه گرم

۵۱اسلایدهمراه باتصویر بیشتراسلایدبه زبان انگلیسی میباشد

 

انواع سيستم راهگاهی :

۱- سيستم راهگاه سرد ۲- سيستم راهگاه گرم

۱- راهگاههای سرد مستقيماً درصفحات قالب ماشينكاري می شوند .  بنابراين دمای آنها با دمای کلی قالب برابر است مواد داخل راهگاه پس از تزريق منجمد می شود و بايد پس از هر کورس با قطعه از قالب خارج شود. در سيستم راهگاه سرد، مواد ترموپلاستيك را که دور ريز قالب می باشد می توان مجدداً آسياب کرد و دوباره استفاده کرد.

۲- سيستم راهگاه گرم در قالب ترموپلاستيكها با مانيفلد گرم يا بوش گرم مشخص می شود دمای سيستم  راهگاه گرم بيش از ۱۸۰ درجه سانتيگراد و در دامنه دمای ذوب ترموپلاستيكها است و بنابراين بسيار بيشتر از دماهای معمولی در قالبها (۱۲۰-۲۰) است.

     در واقع می توان سيستم راهگاه گرم را دنباله سرنازل دستگاه تا کويته قالب فرض کرد. بر خلاف راهگاه سرد، درراهگاه گرم مواد در راهگاه سيال و مذاب باقی می مانند. بنابراين نيازي به خروج محتوای راهگاه از قالب نيست و برای ضرب بعدی می توان از آن استفاده کرد. بنابراين سيستم  راهگاه گرم دور ريز ندارد.

 سيستمهاي راهگاه گرم گسترده ترين پيشرفت فنی را از يك سيستم  راهگاه سرد تا يك سيستم آماده برای نصب داشته است نه فقط قالبسازها ، توليد کنندگان ، انجمنها و توليد کنندگان استانداردهای قالب در پيشرفت اين تکنولوژی سهيم بوده اند، بلکه بخشهای کاربردی توليد کنندگان مواد نيز در آن نقش داشته اند.

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت سیستم راهگاهی قالب پلاستیک

پاورپوینت سیستم راهگاهی قالب پلاستیک

 

پاورپوینت سیستم راهگاهی قالب پلاستیک

 

۳۴اسلایدهمراه باتصویر

 

سيستم راهگاهی

سيستم راهگاهی ، پلاستيک مذابی که از سر نازل دستگاه می آيد را در خود جا داده و آن را به حفره قالب هدايت می کند. شکل ابعاد و اتصال راهگاه به قطعه بر فرآيند پر شدن قالب موثر است. بنابراين اثر زيادی بر کيفيت محصول دارد. طرحی که اصولاً بر پايه نقطه نظر اقتصادی ( انجماد سريع و سيکلهای کوتاه ) باشد اغلب با شرايط کيفی به ويژه در قطعات صنعتی ناسازگار است.

      سيستم راهگاهی از اجزا متعددی تشکيل شده است شکل زير سيستم راهگاهی که از اجزا زير تشکيل شده است را نمايش می دهد :

۱- اسپرو sprue    2- راهگاه Runner     3- گيت gate

بوش تزريق (Sprue Bush) ماده مذاب را از سر نازل دستگاه می گيرد و آنرا به صفحه ای که از خط جدايش عبور کرده و معمولاً عمود بر راه تغذيه است هدايت می کند ادامه مسير مواد مذاب از اسپرو تا گلويی تزريق ( gate) راهگاه (Runner) نام دارد. وظيفه اصلی راهگاه توزيع ماده به صورتی است که تمام حفره ها را در قالبهای چند حفره ايی همزمان و در شرايط يکسان (فشار و دما) پر شود.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»