ربات تبچی

ربات تبچی

تبچی یک ربات می باشد که برنامه نویسی شده و کد نویسی شده است . و بر روی سرور های
مجازی نصب می شود. کار تبچی ارسال پیام انبوه و تبلیغاتی به سوپر گروه است به این منظور
که با دادن لینک توسط مدیر ربات ،تبچی به سوپر گروه ها عضو می شود و همچنین خود به خود
به گروه ها عضو می شود و مخاطب های که در پی وی بهش پیام بدهند را هم عضو خود می کند
ربات تبلیغاتی رباتیه که خودکار تو گروها جوین میشه و میتونید از طریق اون بصورت انبوه تبلیغات
کنید و تو گروهاتون اد ممبر بزنید و راه خیلی خوبی برای کسب در آمد و سین زدنه ??‍?

با امکانات و قابلیت های زیر
: ✅ ذخیره و عضو‌شدن لینک‌های گروه
✅ ذخیره و سیو کردن شماره و کانتکت‌ها
✅ ارسال پیام به تمامی چت ها
✅ فردوارد پیام به تمامی گروه ها و مخاطبان
✅ اضافه کردن مخاطبان به گروه
✅ خروجی گرفتن از کانتکت‌ها و لینک‌ها
✅ و ده ها قابلیت دیگر … ? مناسب برای مدیران کانال و گروه ، و همچنین مناسب برای دریافت
انبوه بازدید و کسب‌درآمد از آن!

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

فول دامپ هارد هواوی Huawei g7-l01 emmc dump تست شده

فول دامپ هارد هواوی Huawei g7-l01 emmc dump تست شده

فول دامپ هارد هواوی Huawei G7-L01 Emmc Dump تست شده

Huawei g7-l01 emmc dump & boot repair

 

دامپی که برای شما قرار دادیم شامل فایل های rom1, rom2, rom3 , ext_csd می باشد که قابل رایت با تمامی باکس های پروگرم هارد می باشد. پس از رایت این دامپ نیازی به ترمیم سریال نخواهید داشت.

EMMC_ROM1_HAG4d_44205191_00000000_20000000
EMMC_ROM2_HAG4d_44205191_00000000_00400000
EMMC_ROM3_HAG4d_44205191_00000000_00400000
HAG4d _  44205191_20161020_1845

———- eMMC Device Information ———-

EMMC CID : 90014A4841473464040302A284879150
EMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
EMMC Date: 09/2014 Rev.0x3
EMMC NAME: HAG4d , S/N: 44205191
EMMC NAME (HEX): 48414734642000
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 15032 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x38.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
———————————————
Backup saved: HAG4d _ 44205191_20161020_1845.extcsd
Searching for partition tables…
Detected GPT over MBR…
Medium UUID: 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20
Warning: Entries Count = 24
MMCBLK0P0 (SBL1) Range: [0X4400,0X84200] ,Len: 80000
MMCBLK0P1 (HYP) Range: [0X84400,0X104200] ,Len: 80000
MMCBLK0P2 (SEC) Range: [0X400000,0X407E00] ,Len: 8000
MMCBLK0P3 (DDR) Range: [0X408000,0X40FE00] ,Len: 8000
MMCBLK0P4 (RPM) Range: [0X800000,0X87FE00] ,Len: 80000
MMCBLK0P5 (TZ) Range: [0X880000,0X8FFE00] ,Len: 80000
MMCBLK0P6 (ABOOT) Range: [0X900000,0XDEFE00] ,Len: 4F0000
MMCBLK0P7 (PAD) Range: [0XDF0000,0XEEFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P8 (OEMINFO) Range: [0XEF0000,0X4EEFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P9 (MODEMST1) Range: [0X4EF0000,0X52EFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P10 (MODEMST2) Range: [0X52F0000,0X56EFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P11 (MODEM) Range: [0X5800000,0XB7FFE00] ,Len: 6000000
MMCBLK0P12 (FSG) Range: [0XB800000,0XBBFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P13 (FSC) Range: [0XBC00000,0XBDFFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P14 (SSD) Range: [0XBE00000,0XBFFFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P15 (LOG) Range: [0XC000000,0XFFFFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P16 (PERSIST) Range: [0X10000000,0X11FFFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P17 (BOOT) Range: [0X12000000,0X133FFE00] ,Len: 1400000
MMCBLK0P18 (RECOVERY) Range: [0X13400000,0X14BFFE00] ,Len: 1800000
MMCBLK0P19 (CUST) Range: [0X14C00000,0X44BFFE00] ,Len: 30000000
MMCBLK0P20 (CACHE) Range: [0X44C00000,0X54BFFE00] ,Len: 10000000
MMCBLK0P21 (MISC) Range: [0X54C00000,0X54FFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P22 (SYSTEM) Range: [0X55000000,0XC4FFFE00] ,Len: 70000000
MMCBLK0P23 (USERDATA) Range: [0XC5000000,0X3AB7FBC00] ,Len: 2E67FBE00
Done…Presets has been updated…

Done.

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

فایل کمیاب فول دامپ گوشی ایسوز – ASUS ZenFone 6 A600CG

فایل کمیاب فول دامپ گوشی ایسوز – ASUS ZenFone 6 A600CG

فول دامپ ASUS ZenFone 6 A600CG  تست شده

دامپی که برای شما قرار دادیم شامل فایل های rom1, rom2, rom3 , ext_csd می باشد که قابل رایت با تمامی باکس های پروگرم هارد می باشد. پس از رایت این دامپ نیازی به ترمیم سریال نخواهید داشت.

 

EMMC_ROM1_HAG2e_247608000_00000000_20000000.bin
EMMC_ROM2_HAG2e_247608000_00000000_00400000.bin
EMMC_ROM3_HAG2e_247608000_00000000_00400000.bin
HAG2e _ 247608000_20160729_1416.extcsd

eMMC Device Information
EMMC CID : 90014A484147326505030EC232C09102
EMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
EMMC Date: 09/2014 Rev.0x3
EMMC NAME: HAG2e , S/N: 247608000
EMMC NAME (HEX): 48414732652000
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 15016 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x00] No boot partition configured.
Boot bus config [177]: 0x06 , width 8bits , Partition config [179]: 0x00.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x4000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x01
EMMC GP0 (Extended Partition 1) Capacity: 8MB
Backup saved: HAG2e _ 247608000_20160729_1416.extcsd
Searching for partition tables…
Detected GPT over MBR…
Medium UUID: 7CA12474-21C7-55EE-58AD-EC314CCBDEEF
Warning: Entries Count = 128
MMCBLK0P0 (RESERVED) Range: [0X5000,0X8004E00] ,Len: 8000000
MMCBLK0P1 (PANIC) Range: [0X8005000,0X8804E00] ,Len: 800000
MMCBLK0P2 (FACTORY) Range: [0X8805000,0XA804E00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P3 (MISC) Range: [0XA805000,0XB004E00] ,Len: 800000
MMCBLK0P4 (CONFIG) Range: [0XB005000,0XD004E00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P5 (CACHE) Range: [0XD005000,0X2D004E00] ,Len: 20000000
MMCBLK0P6 (APD) Range: [0X2D005000,0X39004E00] ,Len: C000000
MMCBLK0P7 (ADF) Range: [0X39005000,0X3B004E00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P8 (SYSTEM) Range: [0X3B005000,0X8C404E00] ,Len: 51400000
MMCBLK0P9 (DATA) Range: [0X8C405000,0X3A9FFFE00] ,Len: 31DBFB000
Done…Presets has been updated…

Done.

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

کمپرسسورهوا ignersol rand IR MH فایل اموزشی و کاربردی کامل و به زبان فارسی rotary screw air compressor شامل ۳۷ صفحه

کمپرسسورهوا ignersol rand IR MH فایل اموزشی و کاربردی کامل و به زبان فارسی rotary screw air compressor شامل ۳۷ صفحه

کمپرسسورهوا  ignersol rand IR MH  فایل اموزشی و کاربردی کامل و به زبان فارسی  rotary screw air compressor

مشخصات پنل 

معرفی پنل

شستی و نشانگرها

راه اندازی

سیستمهای مختلف موجود در دستگاه( کمپرسسورها خنک شونده با هوا – سیستم تخلیه هوای خنک -سیستم هوا فشرده -سیستم برقی و…

 تنظیمات

سرویس و تعمیرات 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت جزوه درس تراز صوتی

پاورپوینت جزوه درس تراز صوتی

 

پاورپوینت جزوه درس تراز صوتی

۱۹اسلاید یک اسلاید به زبان انگلیسی

ترازصوتی

عبارت از نسبت کميت اندازه گيري شده صوت به کميت مبنا (آستانه درک) است.
اين نسبت ها بترتيب براي توان، شدت و فشار  است.
در اين نسبت ها صورت کسر مقادير اندازه گيري شده صوت و مخرج کسرها آستانه درک آنها توسط گوش انسان است.

P/P0    ,    I/I0     ,    W/W0

 

در مقايس لگاريتمي سه کميت با واحد دسي بل معرفي مي گردد:
 
تراز توان صوت
تراز شدت صوت
تراز فشار صوت
 
 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت جزوه درس موج

پاورپوینت جزوه درس موج

 
پاورپوینت جزوه درس موج
 
 
 
۳۶اسلایدهمراه باتصویر
 
 
موج عبارت است از آشفتگي يا برهم خوردن تعادل محيط بصورت منظم يا نامنظم و راهي براي انتقال انرژي مي باشد.
به دو دسته تقسيم بندي مي شوند:
امواج مکانيکي
امواج الکترومغناطيسي
 
 
 
امواج مکانیکی
 
 
اين امواج از تغييرمکان قسمتي از يک محيط کشسان نسبت به وضعيت تعادل خود ناشي مي شود. در اين پديده کل محيط همراه موج منتقل نمي شود، بلکه فقط اجزاي محيط در مسيرهاي محدودي (در راستاي معين) نوسان مي کند.
براي ايجاد و انتقال امواج مکانيکي نظير صدا و ارتعاش وجود محيط مادي ضروري است. دو شکل عمده آن بقرار زير است:
عرضي
طولي
 
 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت تعمیرات و نگهداری ساختمان های صنعتی (کارخانجات)

پاورپوینت تعمیرات و نگهداری ساختمان های صنعتی (کارخانجات)

پاورپوینت تعمیرات و نگهداری ساختمان های صنعتی (کارخانجات)

 

۳۱اسلاید همراه باتصویر

 

مقدمه

مدیریت نگهداری ساختمان، یكی از موضوعات مهم در مدیریت ساختمان می باشد، كه تاكنون در كشور ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بطور كلی دوره تعمیر و نگهداری ساختمان ها در حدود نود و پنج درصد دوره حیات یک ساختمان را از زمانی كه مفهوم ذهنی ساخت شكل می گیرد تا پایان عمر آن به خود اختصاص می دهد. با اعمال یك سیستم مناسب مدیریتی در بخش تعمیر و نگهداری نه تنها می توان كیفیت ساختمان را افزایش داد بلكه امكان بهینه سازی هزینه ها نیز فراهم می گردد. بدیهی است با توجه به این مطلب تعمیر و نگهداری ساختمان و مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد..

یکی از کارهای پر هزینه در کلیه کشورها تعمیرو نگهداری ساختمانهاست که هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد این هزینه ها که جزء سرمایه های ملی است به طور مشخص و ملموس نیست .ولی در کشورهای که در این مورد بررسی های به عمل آمده است مانند انگلستان هزینه تعمیرات سالانه ساختمان ها را بیشتر از ۲ میلیارد پوند برآورد کرده اند. حال با توجه به سطح بالای هزینه تعمیرات ساختمان ها در کشورمان چنانچه با اتخاذ مدیریتی مناسب درصدی از هزینه ها را کاهش داده و صرفه جویی کنیم.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاور پوینت سازه های تری دی پنل (۳D panels) ، سازه های ساندویچی

پاور پوینت سازه های تری دی پنل (۳D panels) ، سازه های ساندویچی

این فایل شامل کلیه توضیحات نظیر تاریخچه ،توضیحات سازه ای ، معماری و نحوه ساختمان سازی با سازه های تری دی پنل یا سازه های ساندویچی می باشد . در کل دارای هفتادو چهار اسلاید به همراه منابع می باشد.

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت تعمیر و نگهداری تونل

پاورپوینت تعمیر و نگهداری تونل

پاورپوینت تعمیر و نگهداری تونل
 
 
۴۴اسلایدهمراه باتصویر
 
¨مدیریت و نگهداری راه و ابنیه:
¨
¨راه يك سرمايه ملي است بنابراين بايد آن را مديريت نمود بالاخص در نگهداري آن و لذا بايد

         در بخشهاي ذيل نگهداري راه را مديريت نمود:

¨مديريت نگهداري رويه راه
¨مديريت نگهداري پل ها
¨مديريت نگهداري تونل ها
¨مديريت نگهداري زمستاني راهها
¨مديريت زهكشي
¨مديريت ايمني راهها
¨مديريت نگهداري حريم
¨ابنیه های فنی :
¨ابنیه فنی سازه هایی هستند که جهت بهره برداری از راه و تکمیل و یا حفاظت آن برای سرویس دهی مطمئن احداث می شود مثل (پل، تونل، دیوارحائل، کانال، ضربه گیر و (… این سازه ها از پرهزینه ترین و مهم ترین عناصر راهها هستند و اختلال و خرابی آنها در اکثر موارد موجب قطع سرویس دهی محور می شود و یا حداقل بر عبور و مرور سریع و روان تاثیر می گذارد، که به همین دلیل نگهداری و تعمیر آن ها حائز اهمیت است.
 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»