پاورپوینت روش های نمونه گیری و انواع آن

پاورپوینت روش های نمونه گیری و انواع آن

پاورپوینت روش های نمونه گیری و انواع آن

۴۰ اسلاید

#دانلود بلافاصله بعد از خرید

چه روش نمونه گيري را بايد بکار برد ؟

تعيين طرحي از نمونه گيري که بايد به کار برد و انتخاب کردن حجمهاي نمونه‌اي ، از موضوعهاي کليدي در طرح ريزي يک بررسي هستند. انتخاب يک روش نمونه گيري مناسب مبتني بر عاملهايي از قبيل ساختار جامعه ، نوع اطلاع مورد جستجو ، و تسهيلات اداري و پرسنل موجود براي اجراي بررسي است. در رابطه با انتخاب روش نمونه گيري مناسب ، حجم نمونه مورد نياز با مشخص کردن يک درجه دقت مطلوب براي برآوردها تعيين مي‌شود. آنگاه بايد اين موضوع را هم تحقيق کرد که آيا بودجه‌اي که به بررسي اختصاص  داده شده است، امکان تهيه اين حجم نمونه را مي‌دهد.

 
مراحل نمونه‌گيري:

۱-  تهيه چهارچوب كامل نمونه‌گيري

۲-  شماره‌گذاري همه موردها با شروع از شمارة يك

۳-  تعيين حجم نمونه مقتضي

۴-  انتخاب شماره‌ها از جدول اعداد تصادفي به اندازه حجم نمونه

۵- تعيين موردهاي (اعضاي) نمونه بر حسب شماره‌هاي انتخاب شده

 

#آمار#مقاله نویسی#پایان نامه نویسی

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت درباره تحقیق درسی با موضوع منظومه شمسی – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت درباره تحقیق درسی با موضوع منظومه شمسی – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت درباره تحقیق درسی با موضوع منظومه شمسی

پاورپوینت درباره تحقیق درسی با موضوع منظومه شمسی

پاورپوینت درباره تحقیق درسی با موضوع منظومه شمسی

پول شما و زندگی شما

http://iranppt.sellfile.ir/

منظومه شمسی سامانه‌ای متشکل از خورشید و آن دسته از اجرام آسمانی است که براثر جاذبه خورشید در مدارهایی پیرامون آن به دام افتاده‌ و می‌گردند.
منظومه شمسی دارای اجرام بسیار کوچکتر از سیارات است. 
کمربند سیارکی که بین مریخ و مشتری نهفته‌است، به طور عمده از سنگ و فلز تشکیل شده‌است.
فراتر از مدار نپتون، کمربند کویپر قرار داد که شامل اجسام فرا نپتونی است و عمدتاً از آب، آمونیاک و متان تشکیل شده‌است. در این میان، پنج سیاره کوتوله قرار دارد که به بزرگی سیارات نمی‌رسند اما بسیار بزرگ اند و شامل سرس، پلوتو، هائومیا، ماکی‌ماکی، و اریس می‌شوند.
علاوه بر این، هزاران اجرام کوچک آسمانی در منظومه شمسی قرار دارند. در این میان می‌توان به دنباله‌دار، شهاب‌سنگ، و ماه اشاره کرد. پاورپوینت درباره تحقیق درسی با موضوع منظومه شمسی
هر یک از سیارات بیرونی توسط حلقه سیاره‌ای شامل گرد و غبار و ذرات دیگر محاصره شده‌اند. 

پاورپوینت درباره تحقیق درسی با موضوع منظومه شمسی
در میان این ۸ سیاره، ۴ سیاره زمین‌سان (درونی) وجود دارد که شامل عطارد، ناهید، زمین، و مریخ می‌شود که از سنگ و فلز ساخته شده‌اند و از سیارات گازی کوچکترند.
مرکز خورشید مانند کوره‌ای هسته‌ای است با دمای ۱۵ میلیون درجه سانتیگراد (۲۷ میلیون درجه فارنهایت) که چگالی‌اش ۱۶۰ برابر آب می‌باشد. تحت چنین شرایطی هسته‌های اتم هیدروژن باهم ترکیب شده و تبدیل به هسته‌های هلیووم می‌شوند. در این حین، ۰٫۷ درصد جرم ترکیب شده ، تبدیل به انرژی می‌شود. از ۵۹۰ میلیون تن هیدروژنی که در هر ثانیه در مرکز خورشید ترکیب می‌شوند، ۳٫۹ میلیون تن به انرژی تبدیل می‌شود. این سوخت هیدروژنی ، تا ۵ میلیارد سال دیگر دوام خواهد داشت. مسیر نامنظم ۲ میلیون سال طول می‌کشد تا انرژی تولید شده در مرکز خورشید به سطح آن رسیده و بصورت نور و گرما تابش کند، سپس بعد از فقط ۸ دقیقه ، این انرژی به زمین می‌رسد.
هنگامی که خورشید منبسط می شود تا تبدیل به یک غول سرخ شود، قطرش حدود ۱۵۰برابر بزرگتر خواهد شد. گازهای منبسط شده و داغ، رنگ زرد و حرارت خود را از دست داده و قرمز رنگ و سرد خواهند شد. اما بخاطر بزرگتر شدن سطح خورشید،درخشندگی آن ۱۰۰۰برابر افزایش یافته و نور بیشتری ساطع خواهد کرد.

دنباله دارها : پاورپوینت درباره تحقیق درسی با موضوع منظومه شمسی
اين اجرام از جنس غبار و يخ اند و تا حدي به «گلوله ي برگ گل آلود» شباهت دارند بعضي از دنباله دارها كه به زمين نزديك مي شوند مي توان با چشم هم ديد. اما بيشتر آن ها را بايد با تلسكوپ ببينيم.
وقتي دنباله دارها به خورشيد نزديك مي شوند يخ آنها بخار مي شود و دم درازي به طول هزارها كيلومتر مي سازد. دم هميشه دو جهت مخالف خورشيد قرار مي گيرد.
قمرها :
از اجزاي ديگر منظومه شمسي قمرها هستند كه بدور سيارات مي چرخند. به جز عطارد و زهره، بقيه سيارات منظومه شمسي حداقل يك قمر دارند. بزرگي بعضي از قمرها به بزرگي سياره اي مانند عطارد است . كره ي ماه قمر كروي زمين است. سنگ هايي كه فضانوردان از ماه به زمين آورده اند نشان ميدهد كه مواد سازنده اين قمر مانند مواد سازنده زمين و سيارك هاست

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره منظومه شمسی است

برای دانلود کل پاورپوینت درباره منظومه شمسی از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال – ۲۲ اسلاید

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال – ۲۲ اسلاید

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

توزيع بسياري از متغييرها نظير وزن هزاردانه گندم.توليد شير.قد.وزن بدن.
و ..نزديك به نرمال است .در حقيقت هر متغييري كه معادله آن حاصله از اثر افزايشي بسياري عوامل كوچك اثر باشد تمايل به توزع نرمال دارد.
متغييرهايي كه اندازه گيريهاي آنها توزيع نرمال ندارد يك تبديل ساده از مقياس اندازه گيري مي تواند آنها رانرمال كند.
از نظر رياضي بررسي يك متغيير با توزيع نرمال به طور نسبي آسان است. وقتي يك متغيير نرمال باشد بسياري از نتايج آماري براي اقدامات عملي مي تواند از آن نتيجه گيري شود. پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال
اگر توزيع يك جمعيت براي يك صفت نرمال نباشد توزيع ميانگين نمونه تمايل به نرمال شدن دارد مشروط به آنكه نمونه ها تصادفي و اندازه آنها بزرگ باشد.
منحني نرمال در اطراف ميانگين متقارن است. پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال
پارامترهاي μو σ به ترتيب ميانگين و واريانس توزيع هستند.
در اين توزيع ميانگين . نما. مد با هم برابرند.
ضريب كشيدگي و ضريب چولگي در اين توزيع صفر است.
ارتفاع و پراكندگي منحني نرمال به واريانس(انحراف استاندارد)آن بستگي دارد. هر چه انحراف معيار آن بزرگتر ارتفاع منحني كاهش مي يابد.
مي توان منحني نرمال را به منحني نرمال استاندارد با μ=0 و σ=1تبديل كرد.
سطح زير منحني از ∞- تا ∞+ برابر ۱ است. پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال
توزيع هاي t همگي در حول صفر متقارن هستند. ولي در مقايسه با توزيع نرمال (۰و۱)N داراي دنباله هاي پراكنده تري هستند.
وقتي درجه آزادي افزايش يابد توزيع هاي t به توزيع (۰و۱)N شباهت بيشتري پيدا مي كند.
همچنين با كاهش درجه آزادي ارتفاع منحني در قسمت مياني كاهش يافته و دو انتهاي ان عريض تر مي شود.
درجه آزادي در توزيع t (n-1 ) مي باشد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو – ۶۶ اسلاید

پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو – ۶۶ اسلاید

پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو

پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو

پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

اين يك سفر با سرعت بالاست، پرش فاصله ها بوسيله توان ۱۰٫
از ۱۰ به توان صفر شروع مي كنيم و تا ۱ متر و ديگر توان هاي ۱۰، ۱۰متر، ۱۰۰متر، ۱۰۰۰متر، ۱۰۰۰۰ متر و … گسترش مي دهيم،‌ تا به محدوده غير قابل اندازه گيري خود در ابعاد بزرگ برسيم. پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو
سپس باز مي گرديم، كمي سريع تر، از بالا تا نقطه اي كه شروع كرديم و سفرمان را در جهت مخالف و با كاستن فاصله ها (توان منفي ۱۰) تا ابعاد ميكرو ادامه مي دهيم.
پيوستگي قوانين عالم را مشاهده مي كنيم و مي انديشيم كه بشر تا
چه حد نيازمند يادگيري است پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو
اكنون خورشيد يك ستاره كوچك در ميان هزاران ستاره است.
در اين فاصله، سفرمان را در
راه- شيري،  پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو
-كهكشان خودمان- آغاز مي كنيم.
از اين فاصله، تمام كهكشان ها و
فاصله هاي خالي مجاورشان كوچك
به نظر مي رسند.
قوانين مشابهي در ميان كليه قسمت هاي عالم حكمفرماست.
مي توانيم سفرمان را در جهت
فاصله ها ي دور تر و بيشتر از طريق تخيلاتمان ادامه دهيم، ولي اكنون ما به سرعت به مكان اوليه خود بر مي گرديم.
به صورت توده هايي از الكترون به نظر مي رسد …
اينها اتم هاي كربن هستند كه جهان ما را ساخته اند.
مي توانيد شباهت هاي ميان عالم ميكرو و ماكرو را درك و مشاهده كنيد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود کتاب آموزشی ای بی ای ویژه کار با کودک اتیسم(ترجمه فارسی کتاب)

دانلود کتاب آموزشی ای بی ای ویژه کار با کودک اتیسم(ترجمه فارسی کتاب)

آموزش قدم به قدم روش آموزش ای بی ای پرفسور لواس به صورت فارسی

ویژه مربیان,والدین و علاقه مندان به کار با کودک اتیسم

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

ماتریسهای تصادفی در متلب و کاربردهای آن

ماتریسهای تصادفی در متلب و کاربردهای آن

ماتریسهای تصادفی در متلب و کاربردهای آن

انواع ماتریسهای تصادفی در نرم افزار متلب چگونه ساخته میشوند و چه کاربردهایی دارند؟ 

برای یافتن پاسخ خود کافیست این فایل آموزشی را به همراه مثالها که در غالب دو فایل اجرایی متلب آمده است مطالعه نمایید.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت آموزش الگوریتم و فلوچارت به زبان ساده همرا با مثالهای متنوع

پاورپوینت آموزش الگوریتم و فلوچارت به زبان ساده همرا با مثالهای متنوع

دانلود رایگان  20 اسلاید اول این پاورپوینت  

 

 

پاورپونت الگوریتم و فلوچارت دارای ۵۲ اسلاید قابل ویرایش میباشد. در ابتدا به تعريف الگوريتم،  ويژگيهاي آن و  انواع دستورالعمل‌ها پرداخته شده است و سپس به فلوچارت و الگوریتم‌های حلقوی پرداخته شده است. در این پاورپوینت مثالهای متنوعی (۲۹ مثال و تمرین حل شده) با توضیحات آورده شده است. به بیان دیگر این پاورپوینت یک خودآموز در زمینه الگوریتم و فلوچارت می باشد.

 

دانلود رایگان ۲۰ اسلاید اول این پاورپوینت

 

  بسیار مناسب و مفید برای علاقمندان به برنامه نویسی بخصوص دانشجویان.

این مجموعه شامل موارد ذیل میباشد:

 

مقدمه

 تعريف الگوريتم

 ويژگيهاي الگوريتم

 انواع دستورالعمل‌ها

 فلوچارت (رَوَند نما)

 الگوریتم‌های حلقوی

انواع حلقه‌‌ها

 

تعدادی از الگوریتم‌ها و فلوچارتهای آمده در این فایل

 1. الگوريتم مجموع دو عدد
 2. الگوریتم محاسبه مساحت  و محیط دایره
 3. الگوريتم میانگین سه عدد
 4. الگوریتم محاسبه محیط و مساحت مستطیل
 5. فلوچارت محاسبه حاصل ضرب دو عدد
 6. فلوچارت محاسبه مساحت  و محیط دایره
 7. فلوچارت عدد زوج
 8. فلوچارت مثلث قائم الزاویه
 9. فلوچارت ریشه های معادله درجه ۲
 10. فلوچارت فاکتوریل
 11. فلوچارت عدد کامل
 12. فلوچارت عدد اول
 13. فلوچارت مجموع ارقام عدد
 14. فلوچارت مقسوم علیه های عدد
 15. فلوچارت کوچکترین عدد بین سه عدد
 16. فلوچارت سری فیبوناچی

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت درباره معرفي ابزار معماري سازماني و ارائه‌ مثال

پاورپوینت درباره معرفي ابزار معماري سازماني و ارائه‌ مثال

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 69 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

معرفي ابزار معماري سازماني و ارائه‌ مثال

فهرست مطالب

مزاياي استفاده از ابزارهاي مدل سازي و معماري
معرفي مشخصات و قابليتهاي بسته نرم افزاري SA
ارائه‌ مثال

ابزارهای معماری:

Popkin: System Architect
Forsythe( Ptech ): Framework
Computas: Metis
Troux: Troux

مزاياي استفاده از ابزارهاي معماري

تسهيل مستند نگاري
استفاده از ابزار باعث تسهيل فرايندهاي مستند نگاري كه بخش عمده اي از هر نوع كار مدل سازي، از جمله معماري سازماني، به حساب مي آيد مي شود. انشاء الله.

تسهيل مديريت تغيير
اعمال و كنترل تغييرات
كنترل ويرايشهاي مختلف

افزايش بهره وري
كارها سريعتر، دقيقتر، گروهي و مطابق با استاندارد پيش مي رود. ولي…
گول نخوريد، طبق گفته آقاي دمينگ، بهره وري الزاماً منجر به كيفيت نمي شود. بايد ديد با اين سرعت چه چيزي توليد ميشود.

تضمين يكدستي خروجي ها
استفاده از ابزار باعث ميشود كه براحتي استانداردهاي مستند نگاري و مدل سازي خودتان را به خروجيها  اعمال كنيد.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت با موضوع تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي

پاورپوینت با موضوع تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 58 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به  مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و  توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي

عناوين مورد بحث
انگيزه‌هاي تحليل كارايي نرم افزار
پيش زمينه 
ضرورت و اهداف
تشريح متدولوژي ارزيابي کارايي 
مثال كاربردي: سيستم خود پرداز بانكي(ATM)
جمع بندي و نتيجه گيري

انگيزه‌هاي تحليل كارايي نرم افزار

هزينه هاي هنگفت مالي، انساني و زماني توليد و توسعه يك سيستم نرم افزاري بزرگ
 
كيفيت  نرم‌افزار تا حدود زيادي توسط مشخصه‌هاي كارايي مثل زمان پاسخ، توان عملياتي، و بهره‌وري منابع تعيين مي‌شود

شناسايي زود هنگام مشكلات كارايي در سطح معماري نرم‌افزار 
افزايش هزينه تغيير طراحي با جلو رفتن در فرايند توليد

تأييد اعتبار انتخابهاي طراحي  يا  مقايسه طراحي هاي مختلف از ديدگاه كارايي 

دو پرسش در اينجا مطرح است:
چگونه كارايي را در فرايند توليد نرم‌افزار ارزيابي كنيم؟ 
كي كارايي بايد ارزيابي شود؟

 كارايي چگونه ارزيابي مي‌شود؟

رويكرد مبتني بر اندازه‌گيري(Measurement-based)  
اندازه‌گيريهاي مستقيمي روي سيستم درحال اجرا يا يك نمونه انجام مي‌گيرد؛ اين اندازه‌گيريها، براي شناسايي گلوگاه‌ها بكار مي‌روند.

رويكرد مبتني بر مدل  (Model-Based) 
يك مدل كارايي از سيستم نرم‌افزاري ساخته مي‌شود؛ از اين مدل براي تقليد رفتار سيستم و پيش‌بيني كارايي آن استفاده مي‌گردد. 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار MATLAB

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار MATLAB

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 87 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

آموزش نرم افزار MATLAB

اگر قبل از مجموعه ای از دستورات  جمله tic و بعد از نوشتن آنها  جمله toc را بنویسم علاوه بر اجرای دستورات  زمان اجرای کلی آنها هم نشان داده می شود.
 
اگر قبل از مجموعه ای از دستورات جمله profile on و بعد از آنها جمله profile report قرار دهیم زمان اجرای هر دستور در یک سری  فایلهای html نشان داده خواهد شد. به علاوه برای توابع زمان اجرای دستورات داخلی آنها هم نشان داده می شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

MATLAB در نقش یک ماشین حساب

انجام کارهای ساده محاسباتی

آشنایی با بعضی قابلیت های MATLAB

استفاده از متغیرها

متغیرهای توکار

تعریف ماتریس و محاسبات ماتریسی

محاسبات  ماتریسی

چند دستور پرکاربرد در ایجاد ماتریس ها و بردارها

script نویسی –m فایلها

دستورات حلقه و شرط

دستورات ورودی و خروجی در MATLAB

نوشتن تابع در MATLAB

نوشتن تابع توسط کاربر

نكات در مورد نوشتن تابع

روشی دیگر برای احضار تابع

توابع کتابخانه ای

رسم نمودار

دستورات  mesh و surf

نکاتی بیشتر در مورد کار با ماتریس ها (آرایه ها).
 
رشته (String)
 
تعریف ساختار (Structure).
 
تعریف آرایه سلولی (Cell array).
 
توابع مربوط به زمان اجرا
 
توابع مربوط به فایلهای صوتی
و…

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»