پاورپوینت برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی استانی (برنامه ۳۰*۳۰) مستند به نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی استانی (برنامه ۳۰*۳۰) مستند به نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳  دستگاه های اجرایی استانی (برنامه ۳۰*۳۰)  مستند به  نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی  مقام معظم رهبری (مدظله العالی) 

پاورپوینت برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳  دستگاه های اجرایی استانی (برنامه ۳۰*۳۰)  مستند به  نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی  مقام معظم رهبری (مدظله العالی) 

پاورپوینت برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳  دستگاه های اجرایی استانی (برنامه ۳۰*۳۰)  مستند به  نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی  مقام معظم رهبری (مدظله العالی) 

پاورپوینت برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳  دستگاه های اجرایی استانی (برنامه ۳۰*۳۰)  مستند به  نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی  مقام معظم رهبری (مدظله العالی) 

دولت ها همواره در سطوح مختلف و به شیوه های گوناگون به دنبال اصلاح نظام اداری بوده اند: لیکن به دلایلی از جمله عدم شناخت کامل ابعاد موضوع، عدم تعریف و تدفیق رویکردهای ناظر بر مدل اداره امور کشور، عدم تدوین راهبردها و راهکارهای مربوط و یا گرفتار شدن در امور جاری و روزمره، به موفقیت چندانی در اصلاحات و تحقق اهداف مورد نظر نائل نشده اند.

این وضعیت در شرایطی است که ساختار نظام اداری در شرایط فعلی و در بسیاری از زمینه ها به جای ایفای نقش محرک برای پیشرفت و توسعه کشور، مانعی برای دست یابی به توسعه پایدار است. در این شرایط فارغ از آنکه انجام اصلاحات از یک سو، اجتناب ناپذیر و از سوی دیگر تکلیف تلقی می شود؛ عدم اصلاح آن علاوه بر کند نمودن مسیر پیشرفت کشور، بخش عظیمی از منابع لازم برای توسعه را نیز صرف نگهداشت خود می نماید و این کاستی موجب شکاف میان وضع موجود و تحقق چشم انداز می شود.

پاورپوینت برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳  دستگاه های اجرایی استانی (برنامه ۳۰*۳۰)  مستند به  نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی  مقام معظم رهبری (مدظله العالی) 

پاورپوینت برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳  دستگاه های اجرایی استانی (برنامه ۳۰*۳۰)  مستند به  نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی  مقام معظم رهبری (مدظله العالی) 

هدف

تبیین نقش مناسب فعالان توسعه کشور و دستیابی به ساختاری تسهیل گر، چابک، متناسب و غیرمتمرکز برای دولت در تعامل با سایر فعالان (بخش خصوصي، سازما نهاي مردم نهاد، مديريت هاي محلي و مردم).

سياستهاي کلي نظام اداري ۱

§چابک سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز (بند ۱۰)
§زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري (بند ۱۹)
§انعطاف پذيري و عدم تمرکز اداري و سازماني با رويکرد افزايش اثربخشي، سرعت و کيفيت خدمات کشوري (بند ۱۱)
§کل نگری، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم انداز (بند ۱۴)

موضوع استراتژيک ۵- آموزش و توانمندسازي کارکنان دولت و مردم در حوزه دولت الکترونيک

۵-۱- طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی و کارگزاران ارایه خدمات دولتی

۵-۲- طراحی و راهبری اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمند سازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.

موضوع استراتژيک ۶- پايش، سنجش و ارزيابي توسعه دولت الکترونيک در کشور

۶-۱- تدوين ضوابط ارزيابي دولت الکترونيک در چارچوب ضوابط و شاخص های UNDP و انجام ارزيابي سالانه.

۶-۲- تدوين ضوابط و شاخص هاي ارزيابي توسعه کمي و کيفي خدمات الکترونيکي توسط دستگاه هاي

اجرايي و ارزيابي و رتبه بندي آ نها.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳  دستگاه های اجرایی استانی (برنامه ۳۰*۳۰)  مستند به  نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی  مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳  دستگاه های اجرایی استانی (برنامه ۳۰*۳۰)  مستند به  نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی  مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت نکته‌هایی درآیین نگارش نامه‌ها و دستور خط فارسي – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت نکته‌هایی درآیین نگارش نامه‌ها و دستور خط فارسي – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت نکته‌هایی درآیین نگارش نامه‌ها  و دستور خط فارسي

پاورپوینت نکته‌هایی درآیین نگارش نامه‌ها  و دستور خط فارسي

پاورپوینت نکته‌هایی درآیین نگارش نامه‌ها  و دستور خط فارسي

پاورپوینت نکته‌هایی درآیین نگارش نامه‌ها  و دستور خط فارسي

—
 نكته‌هايي در آيين نگارش نامه‌هاي اداري
تاریخچه نامه نگاری در ایران
مشخصات نامه‌هاي اداري

    نامه در اصطلاح عبارتست از مكاتباتي كه با هدف معين و مشخص بين اشخاص حقيقي و يا حقوقي و همچنين سازمان‌ها به منظور برقراري ارتباط مبادله مي‌گردد. ويژگيهايي كه باعث مشخص شدن نامه‌هاي اداري مي‌شوند عبارتند از: شماره، تاريخ، عنوان، عنوان واحد گيرنده، عنوان واحد فرستنده، موضوع، عنوان و نام و امضاي شخص صلاحيت‌دار. اندازه و ابعاد نامه‌هاي اداري در دو قطع بزرگ و كوچك استاندارد شده است: قطع بزرگ ۲۱۰ در ۲۹۷ ميلي‌متر (۴A) و قطع كوچك ۱۴۸ در ۲۱۰ ميلي‌متر (۵A). قطع ۴A مخصوص نامه‌هايي است كه از پنج سطر صفحه ۴A بيشتر باشد. قطع ۵A مخصوص نامه‌هايي است كه از پنج سطر صفحه ۵A كمتر باشد. قطع۶A به اندازه ۱۰۵ در  148 بيشتر براي يادداشت‌هاي اداري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. قطع ۳A هم به اندازه ۲۹۷ در ۴۲۰ براي جدول‌ها، نمودار‌ها و صورت‌هاي مالي و اداري كاربري دارد.

—متن از سه قسمت مقدمه،
پیام و نتیجه تشکیل می شود:

—مقدمه

    مقدمه در فرهنگ‌های فارسی معادل مطلع یا سرآغاز، درآمد و زمینه‌سازی آمده است و عبارتست از:

    هر مطلبی که در آغاز و ابتدای نوشته وظیفه جذب و جلب داشته و ذهن خواننده را آماده دریافت پیام اصلی نوشته کند:

—عطف به نامه شماره …
—بازگشت به نامه شماره …
—در پاسخ به نامه شماره…
—با توجه به بخشنامه شماره …
—در اجرای دستور نامه شماره …
—در اجرای دستورتلفنی مورخه …
—در اجرای دستورشفاهی آن مقام …
—آيين‌نامه
—«مقرراتی که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع نموده و در معرض اجرا میگذارند خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد، خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده است…»
—بنابر تعریف مزبور، آییننامه ممکن است با هدف تسهیل اجرای قانون و بیان جزئیات آن وضع شود که در این صورت، به آن آییننامه اجرایی گفته میشود. این آیین نامهها، از نظر ماهیت مکمّل قانون هستند. امّا بعضی آییننامهها مقرراتی را بیان میکنند که اساساً در رابطه با آنها هیچ قانونی وضع نشده است. این آییننامهها را آییننامه مستقل مینامند. این نوع آییننامهها گاهی جایگزین قانون بوده و با آن تفاوتی ندارند.
—در نتیجه، برخلاف بخشنامه، آییننامه میتواند ایجادکنندة حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل ممکن است مستند رأی دادگاه قرار گیرد و اصحاب دعوا نیز میتوانند به آن استناد کنند. از این رو گفته می شود: بخشنامهها همیشه جنبة اعلامی داشته و شارح هستند، نه مؤسس. حال اگر وزیری با صدور یک بخشنامه حق یا تکلیف جدیدی ایجاد کند، این بخشنامه در حقیقت آییننامه است که به غلط نام بخشنامه بر آن گذاشتهاند.

پاورپوینت نکته‌هایی درآیین نگارش نامه‌ها  و دستور خط فارسي

پاورپوینت نکته‌هایی درآیین نگارش نامه‌ها  و دستور خط فارسي

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت نکته‌هایی درآیین نگارش نامه‌ها  و دستور خط فارسي  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت نکته‌هایی درآیین نگارش نامه‌ها  و دستور خط فارسي  از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ – سی و پنج اسلاید

پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ – سی و پنج اسلاید

پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل  «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»  شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵

پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل  «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»  شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵

پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل  «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»  شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵

پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل  «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»  شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵

¡ماده۲ – ادامه

تبصره۱ـ به موجب اختیارات شورای عالی اداری مندرج در بند ۷ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تشکیل این شورا، کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری موضوع بند «هـ» ماده ۵ تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران، منحل می‌شود.

تبصره۲ـ استانداران موظفند حداقل هر ۳ ماه یک بار، جلسه شورای راهبری توسعـه مدیریـت اسـتان را برگـزار نموده و صورتجـلسات آن را از طـریق شـبکه دولـت به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال نمایند و تصمیمات متخذه را در سایت استانداری برای اطلاع عموم بارگذاری نمایند.

 

¡ماده۳

واحـدهای اجرایی استان می‌تـوانند به منظور اجـرای وظایف فوق، نسبت به تشکیل کارگروه توسعه مدیریت با عضویت: رئیس واحد استانی به عنوان رئیس کارگروه، نماینده استـاندار، معاونان واحد اسـتانی و یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد رئیس کارگروه به عنوان عضو، اقدام نمایند.

 

¡اهم وظايف كميته ساختار و فناوري‌هاي مديريتي

تهيه برنامه جامع اصلاح نظام اداري دستگاه، منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه جامع اصلاح نظام اداري دولت يازدهم.

– طراحي مدل مديريتي نوين براي اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگري در شيوه انجام وظايف و فعاليت ها در راستاي تحقق ماموريت هاي اصلي دستگاه .

– شناسايي واحد ها، وظايف، فعاليت ها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه به ساير فعالان .

– تعيين شيوه هاي مشاركت و واگذاري مانند برون سپاري، مشاركت، شراكت ، واگذاري مديريت، خصوصي سازي و خريد خدمت براي انجام وظايف و فعاليت هاي دستگاه .

– تهيه برنامه عملياتي واگذاري تصدي ها شامل عناوين خدمات و فعاليت ها، سهم هر كدام از واحدهاي وابسته و استاني، اولويت ها، اهداف كمي، زمان بندي ، شيوه واگذاري ها، مقررات و نظاير آن.

– تهيه برنامه اجرايي براي توانمند سازي و حمايت از بخش غير دولتي مرتبط با ماموريت هاي اصلي دستگاه نظير : آموزش، اعطاي تسهيلات و كمك هاي مالي.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل  «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»  شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ است؛

برای دانلود کل پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل  «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»  شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت اخلاق اداري – ۹۶ اسلاید

پاورپوینت اخلاق اداري – ۹۶ اسلاید

پاورپوینت اخلاق اداري

پاورپوینت اخلاق اداري

پاورپوینت اخلاق اداري

پاورپوینت اخلاق اداري

علم اخلاق 

 

 

امروز در تعريف علم اخلاق  تمام توجه به رفتار بايسته آدمياست.

ژكس ميگويد:

علم اخلاق ، عبارت است از تحقيق در رفتار آدمي بدان گونه كه بايدباشد.

استاد مطهري ميفرمايد:

علم اخلاق عبارت است از علم زيستن، يا علم چگونه بايد زيست.

ملاصدرا نيز در تعريف علم اخلاق به دو جهت:

 آگاهي به خويها وتوجه به رفتار پسنديده، اشاره كرده است.

رفتارهايي را كه نفس در جهت كمال خود بداند و آنها را زيبا و مورد پسند تشخيص بدهد، انجام آنها را لازم ميبيند (بايدها) و رفتارهايي كه برخلاف كمال نفس و مورد نفرت او باشد، ترك آنها را لازم ميشمارد (نبايدها).

پيش بيني پذيري مفهوم مطلق و فراگير ندارد بلكه صرفا”  معطوف به رعايت حقوق محيط است .

پيش بيني پذيري در اين مفهوم در واقع پيش بيني پذيري اخلاقي است .

 

پاورپوینت اخلاق اداري

 

پاورپوینت اخلاق اداري

 

مراد از حقوق محيط ، فراگيرترين مفهوم آن است  ؛ شامل جميع حقوق :

         –      پيدا و پنهان  ( نوشته و نا نوشته )

         –      مادي  و معنوي

         –      فردي ، ملي ، منطقه اي و جهاني ( حقوق بشر )

         –      قانوني و اخلاقي

         –      پولي و غير پولي

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت اخلاق اداري  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت اخلاق اداري  از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع – ۱۰۵ اسلاید

پاورپوینت طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع – ۱۰۵ اسلاید

پاورپوینت طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع

پاورپوینت طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع

پاورپوینت طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع

پاورپوینت طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع

nسرفصل ها و محتوای آموزشی
تشریح مفاهیم مشتری مداری و لزوم دستیابی به رضایتمندی ارباب رجوع.
تشریح علل مطرح شدن طرح تکریم ارباب رجوع از طرف دولت و محتوای طرح.
نقاط قوت و ضعف طرح مذکور و نتایج اجرای آن در دستگاهها.
تشریح چگونگی اجرای صحیح و موثر طرح تکریم و همچنین ابزارها و تکنیک های مربوطه.
مستند سازی روشهای انجام کار.
اصلاح و بهبود روشهای انجام کار.
شیوه های  اطلاع رسانی نحوه ارایه خدمات.
راهنمای انجام بازرسی طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع.
نظر سنجی از ارباب رجوع و تحلیل آن.
تدوین منشور اخلاقی سازمان.
n10 برنامه اصلي ايجاد تحول در نظام اداري

۱- استقرار دولت الکترونیک( موضوع ماده ‌38، ‌40، ‌ قانون مدیریت خدمات کشوری)

‌2- عدالت استخدامی و نظام پرداخت

۳- ساماندهی نیروی انسانی

۴- تمرکز زدایی

۵- افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد (موضوع مواد ‌81، ‌82 و ‌83 قانون مدیریت خدمات کشوری)

پاورپوینت طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع

 

پاورپوینت طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع است؛

برای دانلود کل پاورپوینت طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان – ۴۶ اسلاید

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان – ۴۶ اسلاید

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

تخلف اداري : عبارتست از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري كه‌منحصر به موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم مي‌شود:
الف‌) قصور: عبارتست از كوتاهي غير عمدي در انجام وظايف اداري محوله‌.
ب‌) تقصير: عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوط‌.

وظايف اداري : اموري است كه مستخدم ملزم به انجام يا رعايت آنها به موجب قوانين ومقررات ودستورات و الزامات شغلي يا شرح وظايف مي‌باشد.

}

متهم‌: كارمندي است كه ارتكاب يك يا چند تخلف اداري از جانب اشخاص حقيقي يا حقوقي به او نسبت داده شده‌و پرونده وي در هيأت مطرح و در جريان بررسي و رسيدگي باشد.

متخلف‌:كارمندي است كه پرونده وي به لحاظ ارتكاب يك يا چندتخلف در هيأت مورد رسيدگي قرار گرفته وتخلف يا تخلفات او توسط هيأت رسيدگي كننده احراز مي‌گردد.

شاكي‌: شخص حقيقي يا حقوقي است كه ارتكاب تخلف يا تخلفاتي را به كارمند نسبت داده و موضوع را كتباًبه هيأت‌يا دستگاه متبوع كارمند اعلام نموده باشد.

}

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

دلیل: عبارت از امری است که متهم یا اعلام کننده اتهام برای دفاع از خود یا اثبات تخلف بطور کتبی به آنان استناد می نماید.

شاهد : شخص حقیقی است که اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا کمک در رد یا اثبات آن ضرورت داشته باشد.

دفاعیه : عبارت است از دلایل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام یا اتهامات انتسابی کتبا به هیات رسیدگی کننده ارائه می نماید.

}

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان  از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

§تفویض اختیار ۴ مشخصه دارد :

۱- بخشی که مسئولیت را اعمال می نماید از نظر قانونی از وزرات خانه مرکزی جدا است.

۲- بخش راساً عمل می نماید.

۳- فقط آن مقدار اختیاری را که قانوناً به آن داده شده است اعمال می نماید.

۴- فقط می تواند در محدوده جغرافیایی که قانون برایش تعیین کرده است عمل نماید.

§تمايز قدرت و اختيار از ديدگاه ديگر :
§توانايي ناشي از قوانين و مقررات یا شرح وظايف ومدير
§استفاده يا عدم استفاده عملي از قدرت
§قدرت            مقام رسمي
§اختيار           رهبری

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

§انواع اختیاراز دیدگاه وبر:

۱- اختیار فرمند :

که منشاء آن کاریزما یا فرمندی و جاذبه شخصی است.

۲- اختیار سنتی :

 که بر رسوم و سنتی فرهنگی و ارزشهای اجتماعی مبتنی است.

۳- اختیار قانونی :

که منشاء آن قوانین و مقررات عقلانی است که بر نظم اجتماعی وضع می شوند.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت است؛

برای دانلود کل پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت فناوري در سازمان – ۷۰ اسلاید

پاورپوینت فناوري در سازمان – ۷۰ اسلاید

پاورپوینت فناوري در سازمان 

پاورپوینت فناوري در سازمان 

پاورپوینت فناوري در سازمان 

پاورپوینت فناوري در سازمان 

•علم و پژوهش

علم، ابزار کشف حقيقت و محصول تحقيق و پژوهش است.

 

پژوهش در دنياي امروز فعاليتي جدي و ضروري است؛ زيرا نتيجه آن علم و فناوري است و اين دو، منشا ثروت و قدرت هستند.

 

پژوهش يکي از ارکان ارتقاي علمي کشورهاست؛ اگر بخواهيم فناوري داشته باشيم، بايد پژوهش داشته باشيم.

علم کوچک مبتني بر کار فردي است.

 

علم بزرگ، علم سازماندهي شده و هدفمند مبتني بر کار گروهي و عمل است که منجر به فناوري مي شود.

 

پاورپوینت فناوري در سازمان 

 

پاورپوینت فناوري در سازمان 

 

حاکم شدن پاراديم علم بزرگ موجب ظهور ابزارها و فناوري جديد شد.

 

•تعريف تکنولوژي يا فناوري

 

.۱تکنولوژي يا فناوري به معناي کاربرد منظم معلومات علمي و ديگر آگاهي‌هاي نظام يافته براي انجام وظايف عملي است.
.۲تکنولوژي کاربرد عملي علم و ابزاري براي کمک به تلاش انسانهاست که تأثير بسزايي بر توسعه جوامع بشري دارد.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فناوري در سازمان است؛

برای دانلود کل پاورپوینت فناوري در سازمان از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت تحول اداري و سازماني – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت تحول اداري و سازماني – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت تحول اداري و سازماني

پاورپوینت تحول اداري و سازماني

پاورپوینت تحول اداري و سازماني

پاورپوینت تحول اداري و سازماني

n«تحول» هم «اسم» است و هم «فعل»: در معناي اسمي به مفهوم «تغييرات محيط» است در معناي فعلي نشان دهنده «واكنش عملي به تغييرات محيط» است.
nسه سطح عمده تحول قابل تجربه است

۱- تحول تدريجي

۲- تحول پيوسته

۳- تحول گسسته

nرهبري تغيير با ايجاد ائتلاف : ائتلاف ما را به دو هدف ابتدايي مي رساند:

  1- پايگاه وسيلي از ايده ها را فراهم مي كند. اين امر از احتمال تلاش ما براي تغيير به مبناي ديدگاهي كوته نظر را مي كاهد .

  2- ائتلاف ،‌پايگاهي وسيع و برخوردار از حمايت و پشتيباني براي تغيير را ايجاد مي كند.

پاورپوینت تحول اداري و سازماني

پاورپوینت تحول اداري و سازماني

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت تحول اداري و سازماني است؛

برای دانلود کل پاورپوینت تحول اداري و سازماني از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

روش تولید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی تولید نانوذرات گوگرد

روش تولید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی تولید نانوذرات گوگرد

در این فایل روش تولید نانو ذرات گوگرد ارائه گردیده است.

نانوذرات گوگرد تولید شده به این روش میانگین اندازه حدود ۶ نانو متر داشته و کاربرد وسیع در صنعت و کشاورزی دارند.

این محصول به کشنده قارچ و باکتری و همچنین کود استفاده می شوند.

این فایل شامل یک صفحه آ چهار با فرمت پی دی اف می باشد

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»