پاورپوینت به روز راه های شناخت صفات الهی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز راه های شناخت صفات الهی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز  راه های شناخت صفات الهی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز  راه های شناخت صفات الهی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز  راه های شناخت صفات الهی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز  راه های شناخت صفات الهی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز  راه های شناخت صفات الهی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز  راه های شناخت صفات الهی – ۲۰ اسلاید

۱ . بسیاری از استدلال ها و تبیین های عقلی خدایابی به دلیل پیوند با مباحث پیچیده و عمیق فلسفی، برای کسانی که دستی در بحث های فلسفی ندارند، چندان مفید نیست

  1. یکی از امتیازات راه عقلی آن است که می توان در مصاف علمی با شبهات ملحدان از آن سود جست و در مقام احتجاج و مناظره، ضعف و سستی دلایل منکران را آشکار ساخت و به چالش عقل گرایانی که جز به استدلال عقلی گردن نمی نهند، پاسخ گفت

۳٫ راه عقلی خدایابی می تواند در تقویت ایمان دینی مؤثر باشد؛ زیرا هرگاه خرد آدمی در برابر حقیقتی خاضع گردد، قلب و دل او نیز بدان گرایش قوی تری می یابد. از سوی دیگر، زدودن شک و تردید در سایه استدلال استوار عقلی سهم به سزایی در پیش گیری از آسیب دیدن ایمان دارد

امکان شناخت خدا

براى تبیین این موضوع، در بدو امر باید ابزار شناخت معرفى گردند.

ابزار شناخت عبارتند از: حس و عقل و قلب.

حواس ظاهرى، صرفاً با عوارض و ظواهر اشیا سر و کار دارند و به عمق آن ها نفوذ نمى‏کنند و على رغم گستردگى و کثرت معرفت‏هایى که به انسان مى‏دهند، از نظر زمانى و مکانى محدود هستند.

عقل، نیروى ویژه‏اى است که اساسى‏ترین کار آن، درک مفاهیم کلى است و به این معنا، شئون و نقش‏هاى بسیارى دارد که از جمله کارهاى او استدلال است.

اما ابزار شناخت، منحصر در این دو نبوده و انسان مى‏تواند از راه دل و قلب به معارف عظیمى دست یابد. و آن چه دیگران با استدلال بدان مى‏رسند، شهود کند. عرفا در پى شناخت خدا از این طریق‏اند

اولاً: بر اساس پژوهش هاى آزمایشگاهى و دستاوردهاى علوم تجربى صرف، نمى‏توان خدا را اثبات یا نفى نمود[۱۹]، چون دست تجربه‏ حسى بسى کوتاه‏تر از آن است که به دامان ماوراء طبیعت دراز شود. پس شناخت حسى به تنهایى راه گشا نیست، بلکه باید در مقدمات استدلال اخذ شود.

 

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت به روز  راه های شناخت صفات الهی – ۲۰ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت به روز  راه های شناخت صفات الهی – ۲۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت به روز غیبت امام مهدی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز غیبت امام مهدی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز غیبت امام مهدی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز غیبت امام مهدی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز غیبت امام مهدی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز غیبت امام مهدی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز غیبت امام مهدی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت به روز غیبت امام مهدی – ۲۰ اسلاید

مفهوم‌های نادرست:
معنای افراطی:
الف. امام در این کرة خاکی نیست. (نظر فرقة شیخیه: امام زمان۴ در هورقلیا (عالم مثال) است.
ب. امام در دنیاست اما زمان۴ در گوشه‌ای به دور از جامعه و در جزیرة خضراء زندگی می‌کند.
معنای تفریطی:
همه هر وقت بخواهند در خواب، بیداری و مکاشفه می‌تواند امام زمان۴ را ببیند.
مفهوم درست:
امام در میان جامعه حضور دارد اما به صورت ناشناس زندگی می‌کند.

الف. غیبت صغری:
زمان: از سال ۲۶۰ هجری قمری شروع و تا سال ۳۲۹ ادامه یافت.
ویژگی: وجود نایبان خاصّ که ارتباط میان امام۴ و امّت را برقرار می‌کردند.

ب. غیبت کبری:
زمان: از سال ۳۲۹ هجری قمری شروع و تا زمان ظهور ادامه دارد.
ویژگی: نبود نایبان خاص و قطع ارتباط مشخص میان امام۴ و امّت و إعمال ولایت و رهبری از طریق نایبان عام (ولیّ فقیه و مجتهد جامع الشرایط)
غیبت پدیده‌ای نو ظهور و بی‌سابقه نیست.
غیبت از سنت‌های الهی است که در انبیاء گذشته(ابراهیم، موسی، إدریس، صالح) نیز اتفاق افتاده است.
جالب توجه است که پیشینه داشتن غیبت مورد توجه امام زمان۴ است و به شیخ صدوق می‌فرماید از این طریق بر اثبات غیبت استدلال نماید.
توجه به پیشینه داشتن غیبت و سنت‌های الهی بودن آن، پذیرش غیبت را آسان می‌سازد.

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت به روز غیبت امام مهدی – ۲۰ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت به روز غیبت امام مهدی – ۲۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق درباره بهبود ضعف درسی در دانش اموزان

تحقیق درباره بهبود ضعف درسی در دانش اموزان

                                              چکیده:

                           “چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم.”

                                                     
     

  بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستندودرارزشیابی  های کتبی وشفاهی نمرات پایینی کسب می کنندووالدین آنها ازاین موضوع احساس رنج می نمودندوبا همهً تلاش درپی جبران آن برمی  آمدند.
      در بسیاری از مواقع می  دیدم که شاگردانم دچارتحقیرهاوسرزنش هاوتنبیهات قرار می گرفتندوگاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد.
      با مشاهده ی این مساًله در کلاسم تصمیم گرفتم با پیدا کردن راه حل های مناسب وابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهم،در نتیجه با مطالعهً کتاب های گوناگون وتحقیقات انجام شدهً قبلی توانستم قبل از امتحانات نوبت اول،با برگزاری جلسات مداوم با اولیاوبا اجرای سه روش شامل:
      1 – دادن برنامه پیشنهادی درسی
      2 – رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف
      3 – تهیهً فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان
روز به روز به فراگیری آنان روح تازه ای بخشیده ومیانگین نمرات دانش آموزان ضعیفم را از ۷به۱۶ رسانده وآنها را موفق وشاد ببینم.


                    فهرست مطالب
عنوان                                            شماره صفحه
چكيده ………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فهرست ……………………………………………………………………………………………………………………..۲
تقدير و تشكر …………………………………………………………………………………………………….. .۳
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴٫
توصيف وضع موجود …………………………………………………………………………………..۵
گردآوري شواهد۱  
    الف: كسب نمرات ……………………………………………………………………………………..۷
     ب: پرسش نامه …………………………………………………………………………………………۸
     ج: مصاحبه با والدين ………………………………………………………………………….۹
     د: مصاحبه با همكاران …………………………………………………………………….۱۰
پيشينه ي تحقيق …………………………………………………………………………………………………۱۲
تجزيه و تحليل داده ها ……………………………………………………………………………………۱۴
يافتن راه حل ها …………………………………………………………………………………………………….۱۵
انتخاب طرح جديد و اجراي آن ……………………………………………………………….۱۸
گردآوري شواهد ۲ …………………………………………………………………………………………….۲۲
اعتباربخشي و ارزيابي …………………………………………………………………………………..۲۵
نتيجه گيري، ايرادها و پيشنهادها …………………………………………………………۲۷
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………….۲۹
پيوست ها …………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

 

doc:فرمت

تعداد صفحات:۲۹

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پکیج کامل مقالات رشته ادبیات

پکیج کامل مقالات رشته ادبیات

پکیج مقالات رشته ادبیات

این فایل شامل بیش از ۱۵۰۰ مقاله با فرمت pdf , word می باشد که سعی شده تمام مقالات در این رشته تحصیلی را در خود جای دهد و بالغ بر ۲۰ عدد فایل powerpoint

این فایل به صورت zip و با حجم ۳۵۰ مگابایت در دست رس شما می باشد

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

تحقيق کاهش کمرويي در دانش آموزان

تحقيق کاهش کمرويي در دانش آموزان

عنوان                                         فهرست مطالب                                                        صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم…………………………………………………………………………………………………………………الف
عنوان تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………,……ب
تشکروقدردانی   …………………………………………………………………………………………………………………………….پ
جمله علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………….ت
فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………..ج
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..چ
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
توصیف وضعیت موجود وبیان مسئله ………………………………………………………………………………………………۳-۲
گردآوری اطلاعات شواهد ۱ ………………………………………………………………………………………………………..۱۱-۴
تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها…………………………………………………………………………………………………….۱۳-۱۲
انتخاب راه جدید موقت……………………………………………………………………………………………………………۱۸-۱۴
اجرای طرح جدید ونظارت برآن ………………………………………………………………………………………………..۲۷-۱۹
گرد آوری اطلاعات شواهد ۲……………………………………………………………………………………………………..۳۵-۲۸
ارزشیابی تأثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار آن………………………………………………………………………………………۳۶
تجدید نظر ودادن گزارش نهائی یا اطلاع رسانی…………………………………………………………………………..۳۸-۳۷
نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴-۴۱
پیوست شماره ۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
پیوست شماره ۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱-۴۶
پیوست شماره ۳ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳-۵۲
پیوست شماره ۴ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵-۵۴

مقدمه :
با توجه به اینکه دنیای امروز ،دنیای ارتباطات سریع وفناوری است وانسان موجودی اجتماعی است که نیاز به برقراری ارتباط مؤثر وپویا با دیگران داردودر اثر تعامل دوجانبه بین افراد، بسیاری از نیازهای انسان ارضا می شود واستعدادها وخلاقیتهای افراددر اثر این تعامل بین فردی وارتباطات اجتماعی شکوفا می شودوبه فعلیت می رسند.در دنیای پیچیده امروز ،یعنی در عصر ارتباطات سریع وپیوندهای اجتماعی ،ضرورت هر چه بیشتر تعاون وهمکاری های ملی وهمفکری های علمی ،حضور فعال فرهنگی واحاطه بر زنجیره علوم،فنون ،تکنولوژی برتر ؛ بدون تردید کمرویی یک معلولیت اجتماعی است در چنین جامعه ای پدیده کمرویی یک مشکل عمده به شمار می رود چراکه فرد کمرو۱ در حصار کمرویی زندانی وشخصیت وقابلیتهای وی از انظار دیگران بدور می ماندونمی تواند در موقعیتهای اجتماعی بخوبی ظاهر شود وحق خود را بگیرد ودر زمینه هایی که مستلزم ارتباط با افراد دیگر است عملکرد مناسبی از خود نشان نمی دهد وقادر به ابراز احساسات واقعی خود ورد خواهشهای نامعقول دیگران ودفاع از حقوق حقه خود نمی باشد.هرچند اینگونه افراد از هوش زیاد برخوردار باشند ولی همواره در مقایسه با همسالان خود از پیشرفت تحصیلی وخلاقیت ،نمره ی کمتری دریافت می کنند.زیرا کمرویی یک مشکل جدی برای عدم رشد خلاقیت ها وقابلیتهاست (افروز،۱۳۸۵، ص۱۲ ). در تعریف کمرویی می توان گفت :کمروبودن نشانه صفت فردی است که به خاطر ترسویی ،احتیاط کاری وبی اطمینانی نزدیک شدن به او مشکل است .هشیارانه از مواجهه با افراد یا چیزهای مشخص بیزار است در گفتار یا کردار خود ملاحظه کار است.از ابراز وجود بیزار است.به طور محسوسی ترسو است ودر فرهنگ وبستر ،کمرویی را به عنوان ناراحت بودن در حضور دیگران است (زیمباردو۲ ،  1997 ص ۱۷ ). ابراز وجود یعنی رفتار جرأت آمیز با افزایش مساوات در روابط اشخاص به ما امکان می دهد با رعایت منافع خویش روی پای خود بایستیم وبدون اضطراب وتشویش بی مورد با راحتی احساسات صادقانه خود را ابراز داریم وحق وحقوق شخصی خود را بدون انکار حق دیگران مطالبه کنیم (البرتی۳ وامونز۴،۱۳۸۵ ،ص ۱۷). جامعه اسلامی ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسانهای پویا وکوشا ،هوشمند وخلاق ومتعهد ومسئولیت پذیرومتخلق به فضیلت ها وشجاعت های اخلاقی است.بنابراین نباید پدیده کمرویی به عنوان یکی از اساسی ترین آفات رشد متعادل در خانواده ها وجامعه اسلامی ،فراگیر شود.بدون تردید پدیده کمرویی ،قابل پیشگیری ودرمان است (افروز، ۱۳۸۵،ص ۷) .

تعداد صفحات فایل ۱:       6
تعداد صفحات فایل۲:     43

فرمت هر دو فایل:docx

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق ویژگی های انسان کامل از دیدگاه قرآن کریم با بررسی مصادیق آن

تحقیق ویژگی های انسان کامل از دیدگاه قرآن کریم با بررسی مصادیق آن

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی “ویژگی های انسان کامل از دیدگاه قرآن کریم با بررسی مصادیق آن است ” . تاکنون نویسندگان وروشنفکران زیادی در باره انسان کامل بحث کرده اند ومسئله انسان  مورد تفسیرهای گوناگون قرار گرفته است. موضوع ماهیت انسان ونگرشی که هر یک از مکاتب  نسبت به این موضوع دارند موضع گیریهای گوناگون را نسبت به تعریف ، هدف یا ماهیت کامل بودن انسان سبب شده است.لذا سؤالی که در اینجا مطرح می باشد این است که ویژگی های انسان کامل از دیدگاه قرآن چیست؟

 دراهمیت وضرورت این تحقیق باید گفت:در عصر كنونى كه اسلام تجديد حياتى

مقدمه:

یکی از مهمترین خلقت خداوندکه رضایت وخشنودی پروردگار،را در بر گرفت ولقب احسن خالقین  به همراه داشت خلقت انسان بود.انسان هدف نهائی خلقت است.این گل سر سبد هستی به علت امکان اندیشیدن از نعمتهای بیشتری برخوردار است.طبع بلندانسان به ظواهر حیات قانع نمی شودوبه عمق ظواهر هستی نفوذ می کند وتاحقایق کشف نکند از پا نمی نشیند،وبه سبب اندیشه به معلومات می رسد وبه سبب معلومات پی به مجهولات می برد.فطرتش با پلیدی وگناه مأنوس نیست اما عاری از خطا واشتباه نیست .گاه در سیر ملکوتی قرار می گیرداز فلک برتر می شود وگاهی رو به عصیان می گذاردواسفل سافلین می شود. وسرشت زیبایی دارد.

مسئله انسان کامل بسیار گسترده است؛ومکاتب مختلف دیدگاه های متفاوتی در این زمینه دارند.مثلاً ازنظر عرفا انسان کامل شدن به تهذیب نفس انسان وعشق ورزی به خداست .فلاسفه براساس “کمال ونقص ” ومتکلمین براساس “حسن وقبح “به آن معتقدند.(مطهری ،۱۳۷۲ ،ج ۱، ص ۲۷۴ ). ولی از نظر اسلام اولین قدم در راه کمال گذاشتن ودر مسیر حق حرکت کردن،پرستش خداست .حرکتی که تا بی نهایت رشدفردوجمع را تضمین می کند. قرآن بر اساس فطرت و طبيعت انسان، برنامه اى واقع گرايانه و كامل را ارائه مى دهد و در همه مسائل اساسى  مربوط به زندگى انسان اظهار نظر مى كند. چرا كه تبيان كل شى ءاست.  آشفتگى فكرى و فرهنگى جهان از يك طرف و كلى و مبهم بودن برنامه

 

تعداد صفحات:۲۶

فرمت:doc

قابل ویرایش

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در مورد ورزش و نیرو -نیروی رانش -گرانش-جاذبه-۲۱ اسلاید

پاورپوینت در مورد ورزش و نیرو -نیروی رانش -گرانش-جاذبه-۲۱ اسلاید

نیرو
 
•نمونه سوال:
 

 

•وقتی علی در حال تماشای آبشار زیبای سمیرم بود ،با خود فکر کرد چه نیرویی سبب به وجود آمدن این پدیده ی زیبا می شود؟

 

•الف:نیروی رانش از طرف آب

 

•ب:نیروی گرانش از طرف هوا

 

•ج:نیروی جاذبه به سمت  آبشار

 

•د:نیروی گرانشی زمین

اصطکاک

•روانساز چیست؟
•مقاومت هوا
آیرودینامیک چیست؟
آیا مایعات نیروی مقاومت ایجاد می کنند؟
 
و سایر عناوین و توضیحات و تصاویر …

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

سفر در زمان

سفر در زمان

این مقاله در مورد سفر در زمان می باشد و شامل ۸ صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد.

استفان هاوکینگ طی مقاله ای سه نظریه جالب توجه و واقع گرایانه را برای سفر در زمان ارائه کرده است که به اعتقاد وی یکی از این نظریات عملی خواهد بود.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

فیزیک و کاربردهای آن در پزشکی

فیزیک و کاربردهای آن در پزشکی

این مقاله در مورد فیزیک و کاربردهای آن در پزشکی می باشد و شامل ۳۳ صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد.

فیزیک پزشکی به معنی کاربرد فیزیک در حرفه پزشکی است، مانند رادیوگرافی ،
سونوگرافی ، بیناییسنجی و غیره. چون بیوفیزیک به معنی فیزیک حیات است، فیزیک
پزشکی درباره فیزیک حیات بشر بحث میکند. مانند گردش خون ، آناتومی گوش ،
آناتومی چشم و غیره. از طرفی بکارگیری اصول و قوانین این گروههای علمی در طرحریزی
و یا ساختن یک سیستم ، به ترتیب مهندسی پزشکی و بیومهندسی نامیده میشود.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

نوترینو

نوترینو

این مقاله در مورد نوترینو می باشد و شامل ۴ صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد.

نوترینوها چه ذراتی هستند؟ ذرات شبح مانندی که در همه جای کیهان پخش هستند، جالب است بدانید که هم اکنون که مشغول خواندن این مطلب هستید در هر ثانیه صدها میلیارد ذره شبح مانند نوترینو بدون آنکه متوجه شوید در حال عبور از بدن شما هستند.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»