پاورپوینت جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

پاورپوینت جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

پاورپوینت جزوه میکروبیولوژی

 

 

۸۶اسلایدهمراه باتصویر

 

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یا باسیل کخ عامل بیماری سل است

و انتقال آن در آبهای مورد استفاده برای شنا که به فاضلاب آلوده شده اند، گزارش شده است.

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس برای رشد خود نیاز به اکسیژن دارد.

این باکتری به دلیل داشتن مقدار زیادی چربی در دیواره سلولی نمی‌تواند هیچ نوع رنگ باکتریولوژیکی را در خود نگه دارد. به همین دلیل، این باکتری، نه گرم منفی است و نه گرم مثبت.

از این رو، از رنگ آمیزی زیل-نلسون (رنگ آمیزی اسید فاست) استفاده می‌شود.

تقسیم باکتری هر ۱۵ تا ۲۰ ساعت صورت می‌پذیرد که نسبت به سایر باکتری‌ها بسیار کند است (به عنوان مثال اشرشیا کولی (E.coliهر ۲۰ دقیقه تقسیم می‌شود).

باکتری، باسیلی کوچک است که می‌تواند در برابر مواد گندزدای ضعیف مقاومت کند و در شرایط خشک به مدت چندین هفته زنده بماند.

دیواره سلولی غیرعادی باکتری که غنی از چربی‌ها (مانند اسید مایکولیک) است مسئول مقاومت باکتری و یکی از شاخص‌های اصلی بیماریزایی است.

باکتریهای فرصت طلب

منظور از باکتریهای فرصت طلب، باکتریهایی هستند که در جمعیتهای در معرض خطر مانند نوزدان، افراد مسن، بیماران و … میتوانند ایجاد بیماری کنند.

اکثراً باکتریهای گرم منفی هتروتروف هستند.

و شامل جنسهای سودوموناس، آئروموناس، کلبسیلا، فلاووباکتریوم، انتروباکتر، سیتروباکتر، اسنیتوباکتر، پروتئوس، سراشیا و مایکوباکتریوم میشوند.

این باکتریها ممکن است به تعداد زیادی در آب آشامیدنی موسساتی مانند بیمارستانها وجود داشته باشند.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

25 − 20 =