یک فرآیند پیوسته جدید برای سنتز نانولوله های کربن با استفاده از کاتالیست آهن شناور و ذرات MgO برای CVD متان در یک راکتور بستر سیال به همراه مقاله انگلیسی

یک فرآیند پیوسته جدید برای سنتز نانولوله های کربن با استفاده از کاتالیست آهن شناور و ذرات MgO برای CVD متان در یک راکتور بستر سیال به همراه مقاله انگلیسی

یک فرآیند پیوسته جدید برای تولید نانولوله های کربن (CNTs) توسط رسوب سازی با بخار شیمیایی کاتالیستی (CVD) متان بر روی کاتالیست شناور آهن که به صورت در محل بر روی MgO در یک راکتور بستر سیال رسوب کرده است، استفاده شد. در ناحیه داغ راکتور، بخارهای فروسن بلند شده با پودر MgO سیال شده توسط خوراک متان تماس پیدا کردند تا کاتالیست Fe/MgO به صورت در محل تولید شود. یک لوله حلقوی برای بهبود بازدهی تماس فروسن و MgO استفاده شد. CNTs چند دیواره و نیز تک دیواره بر روی کاتالیست Fe/MgO رشد کردند، درحالیکه به پایین راکتور سقوط می کردند. CNTs تنها زمانی که پودر MgO استفاده گردید، به طور پیوسته در انتهای راکتور جمع شدند. لوله حلقوی بازدهی تماس را بهبود داد و کیفیت و کمیت CNTs را ارتقاء بخشید. میکرو گراف های SEM و TEM از محصولات آشکار کردند که CNTs به طور عمده دسته های گیر افتاده ای با قطرهای در حدود nm 20-10 هستند. طیف رامان نشان داد که CNTs مقدار کمی کربن بی شکل / معیوب با نسبت های IG/ID بیش تر از ۲/۱۰ برای سنتز در ℃ ۹۰۰ دارند. نقاط پیک رامان RBM، تشکیل نانولوله های کربن تک دیواره (SWNTs) با قطر nm 2/1-1 را نشان می دهد.

موضوع انگلیسی: A novel continuous process for synthesis of carbon nanotubes using iron floating catalyst and MgO particles for CVD of methane in a fluidized bed reactor 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 79 = 84