دانلود پاورپوینت تالاموس

دانلود پاورپوینت تالاموس

تالاموس ها : هسته هايي به شكل تخم مرغ در دوطرف بطن سوم  و پائين بطن هاي طرفي هستند

 عملكرد تالاموس:

 با دستگاه هاي حسي. دستگاه حركتي. دستگاه تعادلي.  دستگاه ليمبيك .حافظه ودستگاه بيدار نگهدارنده مغز در ارتباط است .

۱- دريافت تمام حس هاي بدن ( بجز بويايي ) وانتقال آنها به قشر مغز.

۲ – دريافت اطلاعات حركتي از مخچه و هسته هاي قاعده اي  مغز و ارسال آن به قشر حركتي مربوطه  .

۳- دريافت اطلاعات از دستگاه مشبك ساقه مغز و ارسال آنها به تمام قشر مغز

نكته در حيوانات پست نقش اصلي را در حس و حركت دارد ولي در انسان در خدمت قشر مغز است.

بطن هاي مغزي:

 چهار حفره درون مغز – شامل :

 1و ۲ : بطن هاي طرفي – درون هر يك از نيمكره هاي مغز

 3 : بطن سوم – ديانسفال

 4 : بطن چهارم – بصل النخاع

 با مجراي مركزي نخاع ادامه مي يابد

 حاوي مايع مغزي نخاعي است

 عمل مهم : مغز را در برابر فشارهاي مكانيكي ناشي از   حركت سر محافظت مي كند- منبع سرشاري از ويتامين و مواد غذايي است

هيپوتالاموس:

مجموعه هسته هايي كه در زير تالاموس قرار گرفته اند و  بالاترين مرجع تنظيم اعمال خودكار در مغزمحسوب ميشود .

عملكرد هيپوتالاموس:

۱- تنظيم اعمال نباتي (سمپاتيك – پاراسمپاتيك )

۲- آب بدن :هسته سوپرااپتيك باترشح هورمون آنتي ديورتيك  وهسته جانبي  بعنوان مركز تشنگي

۳-تنظيم تغذيه : هسته ونترومديان مركز سيري وهسته جانبي مركز  گرسنگي است.

۴-تنظيم حرارت بدن 

۵-تنظيم ترشح غدد داخلي 

۶-ساعت بيولوژيك

۷- تنظيم خواب وبيداري

۸-تنظيم عواطف :خشم. شادي . اضطراب

۹-رفتار جنسي : هسته پره اپتيك

 سيستم ليمبيك: انگيزشها و هيجانات:

 در وسط مغز و بصورت يك ساختار حلقه مانند دور بخش مركزي مغز را فرا گرفته است وشامل :

  شكنج سينگوليت

  هسته سپتال

  هسته آكومبنز

  هسته بيزاليس

  شكنج پاراهيپوكامپ

  هسته هاي آميگدال

  شكنج هيپوكامپ

عملكرد سيستم ليمبيك:

 1- مسئول عواطف و رفتار جنسي است 

۲-حافظه : هيپوكامپ – تالاموس – شكنج سينگوليت (مدار  پاپز) – ناقل : استيل كولين 

 3- مدار واكنش دفاع : آميگدال – هسته سپتال ( در هنگام  احساس خطر فعال ميشود. ) ناقل : نورآدرنالين

 شامل ۴۰  اسلاید POWERPOINT

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + = 18