تحقیق طرح درس تعليمات اجتماعي پايه‌ي سوم ابتدايي (آشنايي دانش آموزان با زندگي مردم عشاير و شغل آنها.

تحقیق طرح درس تعليمات اجتماعي پايه‌ي سوم ابتدايي (آشنايي دانش آموزان با زندگي مردم عشاير و شغل آنها.

فرمت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات : ۳۱ صفحه

طرح درس تعليمات اجتماعي پايه‌ي سوم ابتدايي (آشنايي دانش آموزان با زندگي مردم عشاير و شغل آنها.
)

مشخصات كلي
نام درس: تعليمات اجتماعي                                     موضوع درس: چادر نشين ها
كلاس: سوم ابتدايي                                          تعداد دانش آموزان: ۱۵ نفر
مدت جلسه: ۵۰ دقيقه                                                          شماره طرح درس: ۴
مدل كلاس: Uشكل                                                                  تاريخ: ۸/۱۰/۸۷
دبستان: حضرت فاطمه سامان                                        نام و نام خانوادگي آموزگار: پروين محمد عليزاده ساماني
 
هدف هاي كلي
آشنايي دانش آموزان با زندگي مردم عشاير و شغل آنها.
هدف هاي رفتاري
دانش آموزان:
۱- حداقل نام پنج حيوان در زندگي عشايري مورد استفاده است نام مي برند.( حيطه‌ي شناختي)
۲- با گروه خود چادر عشايري را درست مي كنند.( حيطه مهارتي)
۳- فراورده هاي عشايري مثل كشك، قارا، ماست و غيره را تهيه كرده و به كلاس  مي آورند.( حيطه مهارتي و نگرشي)
۴- علت چادر نشيني ايلات و عشاير را شرح مي دهند.( حيطه شناختي)
۵- ايل را تعريف مي كند.( حيطه شناختي)
۶- تصاوير كتاب را كه در مورد كوچ عشايري است تفسير مي كند.( حيطه مهارتي)
۷- در مورد درس خواندن دانش آموزان عشايري تحقيق مي كند.( حيطه مهارتي)
۸- نحوه‌ي زندگي ايلات و عشاير را در كلاس اجرا مي كنند.( حيطه مهارتي)
۹- نسبت به يافتن اطلاعات از زندگي چادر نشيني علاقه نشان مي دهد.( حيطه نگرشي)
۱۰- شكل چادر مردم ايل نشين را در دفتر خود نقاشي مي كند.( حيطه نگرشي)
هدفهاي جزئي
۱- با زندگي مردم عشاير آشنا شود.( حيطه شناختي)
۲- با محل تشكيل كلاس هاي بچه هاي ايل آشنا مي شوند.( حيطه شناختي)
۳- با شغل اصلي مردم ايل و عشاير آشنا مي شوند.( حيطه شناختي)
 4- بتوانند با علاقه به توضيحات معلم و ديگران در اين زمينه گوش دهند.( حيطه عاطفي)
۵- بتوانند در بحث هاي گروهي فعالانه شركت كنند.( حيطه عاطفي)
۶- در مورد زندگي چادر نشيني تحقيق مي كنند.( حيطه مهارتي)
۷- بتوانند در باره‌ي زندگي ايلي سؤال كنند.( حيطه مهارتي)
تعيين ويژگي هاي عمومي فراگيران
الف- توانايي هاي ذهني:
دانش آموزان در مرحله‌ي عيني قرار دارند و سن آنها بين ۸ تا ۹ سالگي مي باشد و از نظر ذهني مشكل خاصي ندارند و هوش همه‌ي آنها خوب است.
ب- وضعيت اقتصادي:
از نظر اقتصادي با توجه به اين كه اكثر آنها از طبقه كارگري مي باشند، در حد متوسط هستند.
ج- وضعيت اجتماعي:
از نظر اجتماعي در سطح خوبي هستند و در ايجاد ارتباط نسبتاً خوب عمل مي كند.
د- وضعيت فرهنگي:
 تعامل فرهنگي خوبي با هم دارند چون داراي آداب و رسوم مشترك هستند.
مفاهيم كليدي:
سياه چادر- مشك- تابه- لباسهاي عشايري- فرآورده هاي دامي- ايل
رسانه و مواد آموزشي
منابع غير انساني: كتاب درسي تعليمات اجتماعي – گچ سفيد و رنگي- تخته كلاس و تخته پاك كن- استفاده از چادر عشاير- استفاده از تصاويري در رابطه با زندگي عشاير- سوغات عشاير شامل: كشك، كره حيواني، پني

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

95 − = 93