پاورپوینت چگونه آموزشی مؤثر داشته باشیم – ۲۷ اسلاید

پاورپوینت چگونه آموزشی مؤثر داشته باشیم – ۲۷ اسلاید

پاورپوینت چگونه آموزشی مؤثر  داشته باشیم

پاورپوینت چگونه آموزشی مؤثر  داشته باشیم

پاورپوینت چگونه آموزشی مؤثر  داشته باشیم

پاورپوینت چگونه آموزشی مؤثر  داشته باشیم

6- در نظر گرفتن عدم تداخل زمان آزمون با وقت نماز و سایر مناسبتهای دینی ، اجتماعی و اداری
7- اعلام زمان برگزاری دوره های غیر حضوری در قالب آزمون از طریق تکمیل و ارسال فرم ۲۶ به دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری اصفهان با توجه به در نظر داشتن مناسبتهای دینی ، اجتماعی و نامگذاریهای انجام شده جهت ایام سال .
8- در نظر گرفتن شرکت کنندگان در آزمون با توجه به مدارک تحصیلی آنان
9- اعلام زمان و ساعت برگزاری آزمون در دو روز و در هر روز برای ۲ گروه متفاوت با توجه به مدارک تحصیلی
10- مشخص نمودن شرایط شرکت کنندگان و چگونگی انجام ثبت نام توسط آنان با در نظر گرفتن ( متناسب بودن دوره آموزشی با پست سازمانی ، رشته شغلی و دارا بودن شرایط احراز )
11- هماهنگی در خصوص طراحی سوالات برای هر گروه به تعداد حداقل ۲۵ سوال متفاوت برای هر گروه با در نظر داشتن مدرک تحصیلی و رشته شغلی
12- تهیه کارت ورود به آزمون به صورت عکس دار که بر روی کارت به جز مشخصات پرسنلی و شماره صندلی زمان و مکان آزمون درج گردد همچنین در پشت کارت آزمون به همراه داشتن کارت شناسایی اشاره گردیده و نکات  مورد لزوم در آزمون تایپ گردد . 

پاورپوینت چگونه آموزشی مؤثر  داشته باشیم

پاورپوینت چگونه آموزشی مؤثر  داشته باشیم

13- تهیه پاسخنامه آزمون که اطلاعات شرکت کنندگان با توجه به شماره صندلی مورد نظر بر روی آن درج شده باشد ضمناً محل امضای شرکت کنندگان بر روی پاسخنامه مشخص شده باشد .
14- تهیه گزارش اسامی داوطلبین از سیستم کامپیوتر
15- بررسی و مقایسه پاسخنامه ها ، کارت آزمون و شماره داوطلبی با گزارش نهایی
16- جدا سازی کارت های آزمون براساس واحد محل خدمت و حذف کارتهای تکراری
17- ارسال کارت آزمون به واحد محل خدمت شرکت کنندگان حداقل ۱۰ روز قبل از آزمون
18- تشکیل کمیته آزمون و صدور ابلاغ با توجه به شرح وظایف هر یک از ناظرین و مراقبین
19- دریافت سوالات ، CD  مربوط به آن و کلید پاسخنامه از طراح سوال
20- ویرایش سوالات ، جابجایی سوالات ، جابجایی جواب سوالات و نهایتاً تهیه کلید جدید برای سوالات و درج زمان آزمون در بالای صفحه سوالات ( به ازاء هر تست میزان ۳۰ ثانیه زمان پاسخ دهی در نظر گرفته شود . )
21- گرفتن اطلاعات از رابطین آموزشی در خصوص تعداد شرکت کنندگان در هر گروه برای هر واحد در صورتی که آزمون به صورت متمرکز برگزار شود .

22- تکثیر سوالات و پاسخنامه به تعداد مورد نیاز و براساس گروه های مشخص شده بصورت محرمانه در خارج از ساعت اداری و در قرنطینه و نهایتاً لاک و مهر کردن سوالات مربوط به هر گروه برای هر واحد ( سوالات پشت و رو تکثیر گردد و تا حد امکان در تکثیر سوالات صرفه جویی شود )
23- درج عبارت « مفتوح نمودن پاکت سوالات در جلسه آزمون با حضور مدیر ، رابط آموزشی ، مسئول حراست و مراقبین آزمون » الزامی و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب در صورتجلسه آزمون قید گردد .
24- هماهنگی مجدد در خصوص محل برگزاری آزمون و نوع چیدمان صندلیها
25- تحویل سوالات لاک و مهر شده به رابطین آموزشی واحدهای خارج از شهر اصفهان یک روز قبل آزمون همراه با فرم صورتجلسه آزمون و در صورتی که نیاز باشد پاسخنامه ها به گروه آموزش تحویل شود حتماً به آنان تأکید گردد ضمناً بهتر است نکات مورد نیاز تایپ شده و به صورت کتبی در اختیار رابطین قرار گیرد
توجه : از هر نمونه سوال یک سری به صورت مجزا در پاکت لاک و مهر شده قرار گیرد و تحویل رابطین گردد تا در صورت نیاز با ذکر دلیل از آن استفاده شود و در صورت عدم استفاده ، پاکت سوالات مجدداً به گروه آموزش عودت شود .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت چگونه آموزشی مؤثر  داشته باشیم  است

برای دانلود کل پاورپوینت چگونه آموزشی مؤثر  داشته باشیم  از لینک زیر استفاده کنید

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي – ۵۵ اسلاید

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي – ۵۵ اسلاید

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي

                                                         فهرست مطالب

 1. ۱. مقدمه
 2. معرفی مدل تعالی منابع انسانی و منطق رادار
 3. بومی سازی و استقرار مدل تعالی منایع انسانی
üچشم انداز شرکت ملی صنایع پتروشیمی
üعمده ترین فعالیت های انجام شده در مدیریت اداری و آموزش
üچالشها، نقشها، ارزشها و باورهای جدید
üفرايند بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني
üچالشها، ارزشها، چشم انداز و مأموریت منابع انسانی شرکت
üمدل تعالي منابع انساني شرکت ملی صنایع پتروشیمی
üنقاط قوت و حوزه های بهبود و سطح تعالی منابع انسانی شرکت
üتشکیل کمیته های تعالی منابع انسانی و  تدوین برنامه ها
üبرنامه گسترش مدل به شرکتهای تابعه
ü دستاوردهای اجرای مدل و محدودیتهای احتمالي

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي

چالشهای جدید سازمانها

چالش اول) تکامل متقابل مشتريان کليدی و سازمانها

چالش دوم) پيشرفت مستمر تکنولوژی اطلاعات

چالش سوم) ادغام ها، خرید مالکیتها، اتحادها و خصوصی سازی، ساختار صنعت را به طور سریع تغییر داده است.

چالش چهارم) ارزيابی سرمايه گذاران از ارزش در حال تغيير است.

       

چالش پنجم) روندهای اجتماعی برنحوه عمل رهبران و سازمانها تأثيرمی گذارد.

 

چالش ششم) زنجيره ارزش برای رقابتی شدن کسب و کار در کانون توجه قرار گرفته است.

    

چالش هفتم) جهانی شدن به طورروزافزونی برسازمانها تأثيرمی گذارد.

     

چالش هاي منابع انساني شرکت ملي صنايع پتروشيمي، از ديدگاه مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی

(۱۰ مورد از ۴۳ مورد) – سال ۱۳۸۵

 1. نداشتن برنامه جامع
  ۲٫ عدم وجود مديريت ارزيابي عملکرد
  ۳٫ عدم رعایت اصل شايسته سالاري
  ۴٫ مشکلات و مسائل ساختار سازمان
  ي
  ۵٫ مشکلات و مسائل مربوط به رشد و ارتقا
  ي منابع انساني
  ۶٫ عدم مد
  يريت سرمايه هاي فکري سازمان
  ۷٫ مشکلات و مسائل آموزش منابع انسان
  ي
  ۸٫ مشکلات و مسائل نظام انگ
  يزش منابع انساني
  ۹٫ عدم نقش آفر
  يني در تدوين و اجراي استراتژي سازمان
  ۱۰٫ مشکل نگهدار
  ي و به کارگيري نيروهاي زبده

  متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي است

  برای دانلود کل پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي از لینک زیر استفاده کنید

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت کسب رضایت و برائت از بیمار – ۳۷ اسلاید

پاورپوینت کسب رضایت و برائت از بیمار – ۳۷ اسلاید

پاورپوینت کسب رضایت و برائت از بیمار

پاورپوینت کسب رضایت و برائت از بیمار

پاورپوینت کسب رضایت و برائت از بیمار

پاورپوینت کسب رضایت و برائت از بیمار

•كسب رضايت ازبيمار‌‌‌    (consent)

چكيده: كسب رضايت: خشنودي وهمكاري بيمار          افزايش سلامتي

استثناء كسب رضايت: درمان اورژانسي بدليل عدم وجود ظرفيت لازم بيماربراي تصميم گيري به شرط آنكه دليلي وجودنداشته باشد كه بيماردرصورت ظرفيت داشتن، درمان مورد نظر را نخواهد پذيرفت

•رضايت سه جزء دارد:
ارئه اطلاعات (آشكارسازي یا disclosure): در اختيار قرار دادن اطلاعات توسط پزشك وفهم آن توسط بيمار
ظرفیت تصمیم گیری(capacity):توانائی بیمار برای فهم اطلاعات مربوطه و درک پیامدهای تصمیم گیری

۳) تصميم گيري داوطلبانه (voluntariness): حق بيمار درتصميم گيري آزادانه بدون فشار(force)اجبار (coersion) يافريب (Manipulation)

•اهميت كسب رضايت:

پاورپوینت کسب رضایت و برائت از بیمار

پاورپوینت کسب رضایت و برائت از بیمار


اخلاق:

•برپايه خودمختاري و احترام به اشخاص
•از نظر اسلامي، خودمختاري مطلق نيست: شخص نمي تواند هرآسيبي به جسم خود وارد كند. آزادي و اختيار انسان بدون توجه به ارتباطات محسوس و نامحسوس او با ديگران تفسير نمي شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کسب رضایت و برائت از بیمار است

برای دانلود کل پاورپوینت کسب رضایت و برائت از بیمار از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت انواع ناسازگاری کودکان – ۱۲۴ اسلاید

پاورپوینت انواع ناسازگاری کودکان – ۱۲۴ اسلاید

پاورپوینت انواع ناسازگاری کودکان 

پاورپوینت انواع ناسازگاری کودکان 

پاورپوینت انواع ناسازگاری کودکان 

پاورپوینت انواع ناسازگاری کودکان 

 

بیش فعالی/ کمبود توجه

 

لجبازی مقابله ای

 

اختلال سلوک

پاورپوینت انواع ناسازگاری کودکان 

پاورپوینت انواع ناسازگاری کودکان 

§6 مورد ازموارد زیر در طول ۶ ماه در دو محیط:
§
§عدم توجه به جزئیات و اشتباه ناشی از بی دقتی
§عدم تحمل و حوصله برای کار های نیاز مند دقت
§به نظر می رسد گوش نمی دهند
§ناتوانی در پیروی از دستورات و اتمام تکالیف
§

§بیش فعالی
§6 مورد یا بیشتر از موارد زیر به مدت ۶ ماه:
§تکان دادن دست و پا  و پیچ وتاب خوردن
§مشکل در یک جا نشستن
§تحرک در جایی که انتظار نیست 
§مشکل در بازی ها و فعالیت های آرام

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت انواع ناسازگاری کودکان است

برای دانلود کل پاورپوینت انواع ناسازگاری کودکان از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت نسب اربع – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت نسب اربع – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت نسب اربع

پاورپوینت نسب اربع

پاورپوینت نسب اربع

پاورپوینت نسب اربع

مجموعه صدق:
تعريف وجهي: مجموعه صدق گزاره p = مجموعه جهانهاي ممكني كه p در آنها صادق است.
تعريف ربطي: مجموعه صدق گزاره p  = مجموعه حالتهايي كه p در آنها صادق است.
تناظر ميان نسب اربع مصداقي و صدقي
نسبت صدقي ميان دو گزاره = نسبت مصداقي ميان مجموعه صدقهاي آن دو گزاره:
دو گزاره مساوياند اتا مجموعه صدق آنها مساوي باشند
دو گزاره متبايناند اتا مجموعه صدق آنها متباين باشند
گزاره الف عامتر از گزاره ب است اتا مجموعه صدق الف عامتر از مجموعه صدق ب باشد
مجموعه صدق يك گزاره همان مصداق گزاره است! (مقايسه كنيد با اين آموزه فرگه كه ارزش گزاره مصداق گزاره است.)

پاورپوینت نسب اربع

پاورپوینت نسب اربع

مثال:
گزاره «هر الف ب است» خاصتر است از گزاره «برخي الف ب است» زيرا مستلزم آن است.
ميان «الف داراي قلب است» و «الف داراي كليه است» عموم و خصوص جزيي برقرار است نه تساوي زيرا هيچ يك از اين دو مستلزم ديگري نيست.

معناي استلزام در نسب اربع صدقي
1. مراد از «استلزام»، استلزام ربطي است نه استلزام تابع ارزشي
زيرا منطقدانان قديم غالبا استلزام ربطي را مورد توجه داشتهاند.
2. ميتوان، مانند منطق جديد، نسب اربع صدقي را بر اساس استلزام تابع ارزشي نيز بنيان نهاد.
در اين صورت، دو گزاره مربوط به قلب و كليه، به دليل همارزي در جهان واقع، مساوي خواهند شد.
3. در اصول فقه، به عكس (۲) عمل شده است: ميان مفاهيم، نسب اربعي برقرار شده است كه معنايي است نه مصداقي
در اين معنا، ميان دو مفهوم «داراي قلب» و «داراي كليه» ديگر تساوي برقرار نيست بلكه عموم و خصوص جزيي برقرار است
زيرا هرچند در جهان واقع اين دو مفهوم هممصداق هستند اما در جهانهاي ممكن ديگر و اوضاع و احوال ديگر، مصداقهاي غير مشترك ميتوانند داشته باشند. ميتوان تصور كرد كه در جهاني ديگر، نوعي حيوان باشد با قلب و بدون كليه و برعكس.

ص ۱۲۲
سالبة اللزوم و لازمة السلب
سالبة اللزوم مانند: «چنين نيست كه هرگاه روز باشد خورشيد ديده شود».
اين تركيب كه لزوم را سلب ميكند نقيض لزومي ايجابي است: ~s(Ps É Qs)
لازمة السلب مانند: «هرگز چنين نيست كه اگر روز باشد شب باشد».
اين تركيب معادل مانع جمع است: s(Ps É ~Qs)
به زبان منطق ربط، P~Q.
اين قسم، نقيض لزومي ايجابي نيست.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نسب اربع است

برای دانلود کل پاورپوینت نسب اربع از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت ‌هوشمندي‌ رقابتي‌ – ۵۵ اسلاید

پاورپوینت ‌هوشمندي‌ رقابتي‌ – ۵۵ اسلاید

پاورپوینت ‌هوشمندي‌ رقابتي‌

پاورپوینت ‌هوشمندي‌ رقابتي‌

پاورپوینت ‌هوشمندي‌ رقابتي‌

پاورپوینت ‌هوشمندي‌ رقابتي‌

nبه عنوان نقطه شروعی در اطلاعات شرکت طبقه بندی می شود .
nاین گزارش بالاترین سطح اطلاعات

   شرکت را شامل می شود .

nگزارش شامل اطلاعاتی مانند کارکنان

   کلیدی و اطلاعات مالی شرکت می باشد

پاورپوینت ‌هوشمندي‌ رقابتي‌

پاورپوینت ‌هوشمندي‌ رقابتي‌

nروش کار
nبعد از موارد قبلی سه روز مداوم بر توسعه و تحویل  سیگنال ها و اخطار های آنالیز کار انجام شد .
nبعلاوه یک کارگاه یک روزه برای مسئولان امنیتی در سطح منطقه ای و سطح کشوری برگزار می شود .
nتمرکز تحقیقات بر روی : استفاده صحیح از منابع ، ابزار آنالیز و استراتژی های تولید می باشد .
nمطالعات موارد اجرا شده
nبررسی ارزش و تاثیرات CI  غیر دقیق و شامل ارزیابی های غیر مستقیم می باشند .
n
nعلت عمده آن شکست های شاغلان و اجرا کنندگان CI  در توسعه تا رسیدن به یک استاندارد معین و مشخص است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ‌هوشمندي‌ رقابتي‌ است

برای دانلود کل پاورپوینت ‌هوشمندي‌ رقابتي‌ از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

وجود کدورت میان امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها؟!!
جواب از این روایات؛

… بعده و به بقاؤها و إليه سكونها و لقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول إنه إذا كان يوم القيامة و رأى الكافر ما أعد الله تبارك و تعالى لشيعة علي من الثواب و الزلفى و الكرامة قال يا ليتني كنت ترابا يعني من شيعة علي و ذلك قول الله عز و جل وَ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرابا. علل‏الشرائع  1/ 156

یکی از علتهای اصلی این کدورت ماجرای خواستگاری امیرالمؤمنین علیه السلام از جویریه (دختر ابوجهل) بیان شده است.
بررسی ماجرای خواستگاری امیرالمؤمنین علیه السلام از جویریه؛ دختر ابوجهل*
منابع: صحیح بخاری ۵/ ۲۸ باب ذکر اصهارالنبی- الاصابه ۸/ ۴۳- ۵/ ۷۳
اشکالات موجود در این روایت:
Ø 1- سند روایت ضعیف است.

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

Ø 2- امیرالمؤمنین علیه السلام قبلا هیچگونه تعهدی به پیامبر صلی الله علیه و آله نداده است تا به خاطر نقض آن از طرف ایشان دروغگو!! خوانده شوند.
Ø 3- ابوجهل در رمضان سال دوم هجری در جنگ بدر کشته شده است درحالی که از این روایت برداشت می شود در این زمان زنده بوده است (دختر رسول خدا (ص) با دختر دشمن او نزد یک کس جمع نخواهد شد.)
Ø 4- حادثه ای چنان مهم که پیامبر صلی الله علیه و آله آنرا در مسجد و در جمع اصحاب بیان می کند باید از طریق های متعددی نقل شود نه اینکه راوی آن تنها « مسور بن مخرمه» باشد.
بررسی ماجرای خواستگاری امیرالمؤمنین علیه السلام از جویریه؛ دختر ابوجهل
اشکالات موجود در این روایت:
Ø 5- «مسور بن مخرمه» دو سال پس از هجرت در مکه متولد شده است و پس از فتح مکه با پدرش به مدینه آمد و هنگام رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله هشت سال داشته است.  الاستیعاب ۱/ ۲۶۱- الاصابه ۶/ ۹۹

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها  است

برای دانلود کل پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها  از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

ایده اصلی این فرضیه بر این استوار است که حرکت توسط محرک درونی یا بیرونی ایجاد می شود. در ادامه انقباضات عضلانی باعث ایجاد اطلاعات حسی (بازخورد پاسخ از نظر جیمز) می شود. جیمز آنها را اطلاعات تحریک کننده نامید که باعث انقباض بعدی می شوند. پس از انقباض دوم انقباضات بعدی به همین ترتیب تا پایان یک توالی معین ادامه می یابد.

مهار دو سویه وحفظ الگوی اصلی حرکت یکی از کارکردهای رفلکس ها است.
دستیابی به هدف کاربرد دیگر بازتابها می باشد که توسط پدیده ای به نام معکوس سازی رفلکسی تحقق می یابد.
پاسخ های رفلکسی به مرحلهٔ اجرای حرکت بستگی دارد، از این رو این اثر به نام پدیده معکو سازی رفلکسی شناخته می شود.
با ادامه تحقیقات پیچیدگی و هوشمندی بیشتر نخاع مشخص شده است.

نخاع شوکی هوشمند
قورباغه نخاعی در پاسخ به محرک آسیب زا پاسخ پاک کردن را از خود نشان می دهد. این پاسخ بسته به محل آرنجش متفاوت است.

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

گربه نخاعی در پاسخ به تکه پارچه ای که به دور پنجه اش پیچیده شده است، الگوی تکان دادن را در حین راه رفتن روی تردمیل نشان می دهد.
این آزمایشات نشان دهنده یکپارچگی حسی و حرگتی در سطح نخاع وهوشمندی آن است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی است

برای دانلود کل پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت بررسی عرفان های کاذب نوپدید – ۵۵ اسلاید

پاورپوینت بررسی عرفان های کاذب نوپدید – ۵۵ اسلاید

پاورپوینت بررسی  عرفان های کاذب نوپدید 

پاورپوینت بررسی  عرفان های کاذب نوپدید 

پاورپوینت بررسی  عرفان های کاذب نوپدید 

پاورپوینت بررسی  عرفان های کاذب نوپدید 

nمفاهیم واصطلاحات
nچيستي عرفان و اقسام و مشخصه های آنها
nمهم‌ترين فرقه‌هاي جديد معنوي در ايران
nراه‌هاي مقابله با عرفان های جعلی
 
nتعريف عرفان

nعرفان از ريشه معرفت و شناخت است و تعريف آن در حوزه اسلامي شناخت هستي با محوريت الله است؛
nدر شناخت هستي، دو روش کلی داريم كه يك روش آن فلسفي وعقلاني محض است و روش ديگر شهودي است كه در حقيقت از راه قلب و تهذيب نفس انجام مي شود.
nازنظر محتوا محوريت خداوند براي شناخت هستي، مهم ترين شاخصه و عنصر اساسي در عرفان اسلامي است، برخلاف ديگر عرفان ها كه ممكن است بيشتر به شناخت انسان توجه داشته باشد
nازنظر روش نيز شريعت مداري از شاخصه هاي اصلي عرفان اسلامي است؛ زيرا دست يابي به حقيقت، تنها از راه شريعت، شدني است.

مهمترين فرقههاي جديد معنوي فعّال در ايران

nسايبابا
nاوشو (باگوان شري راجينش)
nاکنکار (سفر باستاني روح) (پال توئيچل؛ هارولد کلمپ)
nسرخپوستي (کارلوس کاستاندا)

پاورپوینت بررسی  عرفان های کاذب نوپدید 

پاورپوینت بررسی  عرفان های کاذب نوپدید 

nفالون دافا (لي‌ هنگجي)
nدالايي لاما (دالايي= اقيانوس؛ لاما= پير)
nرامالله (پيمان فتاحي؛‌ با اسم معنوي م. م. رام‌الله)
nعرفان کيهاني يا عرفان حلقه (محمدعلي طاهري)
nپائلو کوئليو
nمديتيشن متعالي (تي. ام) (ماهاريشي ماهاش يوگي)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت بررسی  عرفان های کاذب نوپدید است

برای دانلود کل پاورپوینت بررسی  عرفان های کاذب نوپدید از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان – ۱۳ اسلاید

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان – ۱۳ اسلاید

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان

در سال ۱۹۹۶ قانونی با عنوان کلینگر کوهن توسط کنگره آمریکا تصویب و به سازمان ها ابلاغ گردید. به موجب این قانون همه وزارتخانه ها و سازمانهای فدرال موظف گردیدند تا معماری فناوری اطلاعات خود را تهیه نمایند.

مسئولیت تدوین، اصلاح، و اجرای معماری فناوری اطلاعات در سازمان بر عهده مدیر ارشد اطلاعاتی CIO آن سازمان است.

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان

ضرورت وجودی معماری فناوری اطلاعات

۱- سازمانهای بزرگ و به ویژه سازمانهای دولتی به دلیل گستردگی خود ناگزیرند از منابع خارجی برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند که به آن Outsourcing گویند. در چنین شرایطی با وجود پیمانکارهای خارجی شرایط متشنجی در سازمان ایجاد می گردد. به همین جهت لازم است الگو مشخصی تعریف گردد.

۲-تنوع فناوری های جدید که در سازمان به کار گرفته می شود.این تنوع فناوری جدید طرح ایده معماری فناوری اطلاعات در سازمان را به وجود می آورد که چارچوبی برای توسعه فناوری اطلاعات در سازمان می باشد

 

ضرورت وجودی معماری فناوری اطلاعات

۳- تحول سریع محیط های سخت افزاری  و نرم افزاری به گونه ای که در سنوات گذشته، محیط ها و فناوری های اطلاعاتی با سرعت چشم گیری در حال تغییر و تحول بوده اند

۴- محدودیت های مالی که در سازمانهای دولتی وجود دارد. در نتیجه برای هر هزینه ای، دلایل و توجیهات اقتصادی محکمی مورد نیاز است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان است

برای دانلود کل پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»