پاورپوینت روش های گردآوری داده ها

پاورپوینت روش های گردآوری داده ها

پاورپوینت روش های گردآوری داده ها

 

۳۶اسلاید

 

رويکردهاي مورد استفاده در جمع آوري داده هاي تحقيق

self-reports
خودگزارش دهي ها
observation,
مشاهده
biophysiologic measures.
مقادير بيوفيزيولوژيک
In some cases, researchers may be able to use data from existing sources, such as records.
Litrature
 
 
 
 
منابع موجود مانند گزارشات و مقالاتروشهاي مختلف گردآوري اطلاعات

 

مشاهده
مصاحبه (رودررو)
استفاده از پرسشنامه هاي كتبي

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت میکروبیولوژی عمومی

پاورپوینت میکروبیولوژی عمومی

پاورپوینت میکروبیولوژی عمومی

 

 

۴۴اسلایدهمراه باتصویر

زیست شناسی و میکروبیولوژی

شروع علم میکروبیولوژی
1674 میلادی
با مشاهدات هوک
نظریه تولید خودبخودی
تأئید نظریه تولید خلق الساعه
نیاز به ماده آلی
جوشاندن مواد آلی درون ظرف
بستن درب ظرف
رشد MO
در صورت مشاهده کدورت
دلیل کدورت و رشد MO
ورود میکروب از طریق هوای غیر استریل
منشاء حیات
رد نظریه نشأت از ماده بی جان
نشأت از موجودات قبلی
نظریه سلولی
تا سال ۱۸۳۰
اعتقاد بر این بود که بدن همه موجودات از واحد های ساختمانی تشکیل شده است
از سال ۱۸۳۸
عنوان شد که بدن موجودات از واحدهای حیاتی کوچکی بنام سلول تشکیل شده است.
سلول
»مشاهده محفظه های کوچک در درون چوب پنبه ( رابرت هوک )

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاسخ کلیه فعالیت های علوم هفتم

پاسخ کلیه فعالیت های علوم هفتم

پاسخ کلیه فعالیت های علوم هفتم مربوط به تمامی فصول این کتاب (۱۵فصل)
با امکان جستجوی فصل ها در فایل
تعداد صفحات : ۱۱۶ صفحه
نوع فایل : PDF
 
فهرست فصل ها:
فصل اول : تجربه و تفکر
فصل دوم :  اندازه گیری در علوم و ابزار های آن
فصل سوم : اتم ها الفبای مواد
فصل چهارم : مواد پیرامون ما
فصل پنجم: از معدن تا خانه
فصل ششم: سفر آب روی زمین
فصل هفتم: سفر آب درون زمین
فصل هشتم: انرژی و تبدیل های آن
فصل نهم: منابع انرژی
فصل دهم: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
فصل یازدهم: سلول و سازمان بندی آن
فصل دوازدهم: سفره سلامت
فصل سیزدهم: سفر غذا
فصل چهاردهم: گردش مواد
فصل پانزدهم: تبادل با محیط
 

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت کتاب گرت وگریشام درباره آب و..

پاورپوینت کتاب گرت وگریشام درباره آب و..

پاورپوینت کتاب گرت وگریشام درباره آب و..

 

۳۷اسلاید

 

Water, pH, and Ionic Equilibria

to accompany

Biochemistry, 2/e

by

Reginald Garrett and Charles Outline

 

•2.1 Properties of Water

 

•2.2 pH

 

•2.3 Buffers

 

•2.4 Water’s Unique Role in the Fitness      of the Environment
 
Properties of Water
•High boiling . point, melting .point, heat of vaporization, surface tension
•Bent structure makes it polar
•Non-tetrahedral bond angles
•H-bond donor and acceptor
•Potential to form four H-bonds per water
 

Issues: H-bonds and Motion

•Ice: 4 H-bonds per water molecule
•Water: 3.4 H-bonds per water molecule
•Ice: H-bond lifetime – about 10 microsec
•Water: H-bond lifetime – about 10 psec
•(10 psec = 0.00000000001 sec)
•Thats “one times ten to the minus eleven second”!
 
 

Grisham

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پرتو (ذرات) آلفا در ۲۹ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پرتو (ذرات) آلفا در ۲۹ اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

ذرات آلفا در فیزیک از دو پروتون و دو نوترون دارای پیوند با هم (مشابه هستهٔ هلیوم) تشکیل شده‌است.

تاریخچه

ذرات آلفا را در ابتدا به عنوان کم نفوذترین تابش‌هایی که از مواد طبیعی گسیل می‌شوند، شناسایی کردند. در سال ۱۹۰۳ ارنست رادرفورد نسبت بار به جرم آن‌ها را با استفاده از انحراف ذرات آلفایی حاصل از فروپاشی رادیوم در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی تعیین کرد. علی‌رغم مشکل بودن این آزمایش‌های اولیه، نتیجه رادرفورد ۲۵ درصد بیش از مقدار پذیرفته شده فعلی بود و در سال ۱۹۰۹رادرفورد نشان داد همانطور که حدس زده می‌شد ذرات آلفا واقعاً از هسته‌های هلیوم تشکیل شده‌اند.

دید کلی

 

یک نگاره از جدا شدن ذره آلفا از هسته یک اتم سنگین

ساختمان این ذره پرانرژی که معمولاً از هسته‌های سنگین ناپایدار خارج می‌شود، مشابه هسته هلیوم طبیعی یعنی دارای دو ذره پروتون و دو ذره نوترون است. جرم آن کمی بیش از چهار واحد جرم اتمی و حامل دو بار الکتریکی مثبت است. هسته ناپایداری که از خود پرتو آلفا ساطع می‌کند و تبدیل به هسته دختری می‌شود که عدد اتمی آن دو عدد و عدد جرمی آن ۴ عدد کمتر از اعداد اتمی و جرمی هسته مادر است.

منشا تولید ذرات آلفا

در هسته‌های سنگین آهنگ افزایش نیروی دافعه کولنی از نیروی بستگی هسته بر حسب افزایش z بیشتر می‌شود و عامل اصلی گسیل آلفا زا بر اساس دافعه کولنی می‌باشد. ذره آلفا ساختار پایدار و مقیدی دارد و در مقایسه با اجزای تشکیل دهنده آن جرمی نسبتاً کم دارد. در مقایسه با ذرات دیگر واپاشی خودبه‌خودی از لحاظ انرژی فقط برای ذره آلفا امکان‌پذیر است.

 

فهرست مطالب:

تعریف ماده پرتوزا

دانشمندان در زمینه رادیواکتیویته

تاریخچه ذرات آلفا

آزمایش رادرفورد

سه نوع عمومی گسیل های رادیواکتیو

ویژگیهای پرتو آلفا

واپاشی پرتو آلفا

ميزان انحراف پرتوها در ميدان الكتريكي

فرمول پرتو آلفا

قدرت نفوذ پرتوها

برخورد پرتو آلفا با ماده

واکنش پرتو آلفا با ماده

اثر تفرق

برد پرتو آلفا

محاسبه برد پرتو آلفا

برد پرتو آلفا در بدن انسان

مثال

مقایسه برد میانگین پرتو آلفا

آشکارسازهای پرتو آلفا

کاربردهای پرتو آلفا

اثرات پرتو آلفا بر بدن

بررسی پرتو آلفا از جنبه زیست محیطی

حفاظت در برابر پرتو آلفا

قانون سدي

بحث و نتیجه گیری

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

پاورپوینت جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

پاورپوینت جزوه میکروبیولوژی

 

 

۸۶اسلایدهمراه باتصویر

 

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یا باسیل کخ عامل بیماری سل است

و انتقال آن در آبهای مورد استفاده برای شنا که به فاضلاب آلوده شده اند، گزارش شده است.

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس برای رشد خود نیاز به اکسیژن دارد.

این باکتری به دلیل داشتن مقدار زیادی چربی در دیواره سلولی نمی‌تواند هیچ نوع رنگ باکتریولوژیکی را در خود نگه دارد. به همین دلیل، این باکتری، نه گرم منفی است و نه گرم مثبت.

از این رو، از رنگ آمیزی زیل-نلسون (رنگ آمیزی اسید فاست) استفاده می‌شود.

تقسیم باکتری هر ۱۵ تا ۲۰ ساعت صورت می‌پذیرد که نسبت به سایر باکتری‌ها بسیار کند است (به عنوان مثال اشرشیا کولی (E.coliهر ۲۰ دقیقه تقسیم می‌شود).

باکتری، باسیلی کوچک است که می‌تواند در برابر مواد گندزدای ضعیف مقاومت کند و در شرایط خشک به مدت چندین هفته زنده بماند.

دیواره سلولی غیرعادی باکتری که غنی از چربی‌ها (مانند اسید مایکولیک) است مسئول مقاومت باکتری و یکی از شاخص‌های اصلی بیماریزایی است.

باکتریهای فرصت طلب

منظور از باکتریهای فرصت طلب، باکتریهایی هستند که در جمعیتهای در معرض خطر مانند نوزدان، افراد مسن، بیماران و … میتوانند ایجاد بیماری کنند.

اکثراً باکتریهای گرم منفی هتروتروف هستند.

و شامل جنسهای سودوموناس، آئروموناس، کلبسیلا، فلاووباکتریوم، انتروباکتر، سیتروباکتر، اسنیتوباکتر، پروتئوس، سراشیا و مایکوباکتریوم میشوند.

این باکتریها ممکن است به تعداد زیادی در آب آشامیدنی موسساتی مانند بیمارستانها وجود داشته باشند.

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت گرافیت

دانلود پاورپوینت گرافیت

مشخصات کلی گرافیت
گرافیت طبیعی با چگالی ۲٫۱ تا ۲٫۳ گرم بر سانتی متر مکعب و سختی ۱ تا۲ به رنگ سیاه تا خاکستری فولادی یافت می شود. گرافیت از دگرسانی مواد آلی یا بیتومینه به وجود می آید. با افزایش دما و فشار فرایند تبدیل و دگرگونی از گرافیت کاملا بی شکل شروع و به گرافیت کاملا بلورین خاتمه می یابد.به گرافیت بلورین گرافیت پولکی نیز گفته میشود.
گرافیت کلوخه ای درشت دانه است.گرافیت بی شکل نیز بلورین می باشد اما به دلیل ریز بودن بلورهای آن به گرافیت بی شکل معروف است.
گرافیت بلوری در رسوبات سیلیسی-آهکی مانند شیست و کوارتزیت و گنایس پراکنده می باشد.اندازه بلورها متغیر و ممکن است حتی به چندین میلیمتر برسد.
 انواع  گرافیت را می توان بر اساس درصد کربن محتوی نیز تعریف نمود: گرافیت ریز (بی شکل) ۷۰ تا ۸۵ درصد کربن گرافیت بلورین  80 تا۹۰ درصد کربن و گرافیت کلوخه ای (بسیار بلورین ) ۹۰ تا۹۹ درصد کربن دارند.
 
گرافیت طبیعی یک هدایت کننده عالی گرما و الکتریسیته است که در دماهای زیاد پایدار و مقاوم است. نقطه ذوب گرافیت ۳۶۵۰ درجه سلسیوس است.گرافیت در مقابل شوک حرارتی و انقباض و حملا ت شیمیایی مقاوم است.
 
شناخت گرافیت طبیعی
روش عام و قابل قبولی برای آنالیز گرافیت مطرح نشده است. در صنعت معمولا بر روی درصد کربن یا خاکستر گرافیت تاکید دارند.هر چند مقدار کربن مهم است اما نوع ناخالصیها در کاربرد آن اهمیت دارد بطور مثال حضور سیلیس آزاد کاربرد گرافیت را در روانسازها مشکل می سازد.
در استاندارد آمریکا سه روش برای بررسی کیفیت گرافیت ارائه شده است :استاندارد ۱۵۵۳ روانسازی  و استاندارد ۵۶۱ تعیین خاکستر گرافیت و استاندارد ۱۳۶۷ برای کیفیت روانساز گرافیتی.

 

برای تعیین درصد خاکستر نمونه در دمای ۱۰۵ درجه خشک شده و توزین می شود.سپس بوته مناسب در دمای ۷۵۰ درجه به مدت نیم ساعت در کوره پیش گرم می شود.سپس نمونه به مدت ۲ ساعت در دمای ۷۵۰-۸۵۰ درجه حرارت داده

می شود پس از آن به مدت نیم ساعت در خشک کن سرد می شود .جامد باقیمانده توزین و درصد خاکستر از تفاضل وزن اولیه و جامد باقیمانده بدست می اید.برای شناسایی خاکستر گرافیت از روش پراکنش اشعه ایکس استفاده می شود.برای اندازه گیری مقدار مواد فرار یک بوته مناسب به مدت ۲ ساعت در دمای ۷۵۰ بمدت ۳۰ دقیقه داخل خشک کن اماده می شود.سپس یک گرم نمونه گرافیت در آن قرار داده و درب آن با حفاظ پلاتین پوشانده می شود.

 بوته به مدت ۷ دقیقه در دمای ۹۵۰ قرار داده می شود.سپس نمونه به مدت نیم ساعت در خشک کن سرد می شود و توزین می گردد.

اختلاف وزن نمونه به وزن اولیه نمونه درصد مواد فرار را نشان می دهد.مقدار کربنی که در گرافیت در ترکیب با مواد دیگر نیست کربن ثابت نا میده می شود.
که عبارتست از تفاضل مجموع مواد فرار و درصد خاکستر از ۱۰۰
ذخایر جهانی گرافیت طبیعی چند صد میلیون تن براورد شده است.
بلورینگی بالای گرافیت طبیعی سبب گردیده تا از آن در کاربرد های خاص استفاده شود .میزان تقاضا برای این ماده به ویژه انواع با کیفیت بالا رو به افزایش است.
 اندازه بلورک این ماده بین ۰٫۱ میکرون تا چند میلیمتر است.مقدار کربن موجود در کانه های گرافیت بسته به نوع کانسار حدود ۲۰ تا ۱۰۰ درصد وزنی است.کانه گرافیت به صورت روباز یا زیرزمینی استخراج می شود.عمل پر عیارسازی از طریق سنگ جوری بر اساس مقدار کربن  و خرد کردن و غنی سازی صورت می گیرد.
گرافیت کلوخه ای که در سریلانکا یافت می شود خالص ترین نوع طبیعی شناخته شده (با مقدار کربن تا ۱۰۰ درصد)می باشد.
چنین خلوص بالایی در بسیاری از کاربردها ضرورتی ندارد ا ز این رو غنی سازی وقتی که نیاز باشد فقط تا رسیدن به حد خلوص مورد نیاز انجام می پذیرد مشروط بر آنکه حضور ناخالصیها خواص نا مطلوبی در کاربرد مورد نظر ایجاد نکند (مثلا حضور ناخالصیهای ساینده در گرافیتی که برای کاربردهای روغن کاری جامد در نظر گرفته شده است).
شنا ور سازی نمونه ای از روش های غنی سازی است. روش کار:
ابتدا کانه خام خرد شده و سپس در آسیاب میله ای به همراه آب آسیا می     شود.ماده حاصله در یک رده بند(کلاسیفایر)پارویی از بیشتر گانگ موجود جدا می گردد و نهایتا فرایند جدایش از طریق شناورسازی چند مرحله ای همراه با آسیاب کردن تر صورت می پذیرد .در قسمت شناور سازی پولکهای گرافیتی که با حبابهای هوا احاطه شده اند در سطح شناور می شوندو یک کف گرافیتی تولید
 
 
 
فایل پاورپوینت ۴۵ اسلاید

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت دستگاه گردش خون

دانلود پاورپوینت دستگاه گردش خون

عمل دستگاه گردش خون بر آوردن نيازهاي بافتها است، يعني حمل مواد غذايي به بافتها ، حمل فراورده‌هاي زائد به خارج از بافتها ، رساندن هورمونها از يک قسمت بدن به قسمت ديگر و بطور کلي حفظ يک محيط مناسب در تمام مايعات بافتي براي بقا و عمل مناسب سلولهاست. با اين وجود گاهي درک اين موضوع مشکل است که چگونه جريان خون در ارتباط با نيازهاي بافتها تنظيم مي‌شود و چگونه قلب و گردش خون کنترل مي‌شوند تا برون ده قلب و فشار شرياني مورد نياز براي جلو راندن خون را تامين کند.

دستگاه گردش خون به گردش بزرگ يا سيستميک و گردش ريوي تقسيم مي‌گردد. چون گردش سيستميک جريان خون تمام بافتهاي بدن به استثناي ريه‌ها را تامين مي‌کند به کرات گردش بزرگ يا گردش محيطي نيز ناميده مي‌شود. اگر چه سيستم رگي در هر بافت جداگانه بدن داراي مشخصات مخصوص به خود است با اين وجود بعضي از اصول عمومي رگها در مورد تمام قسمتهاي گردش سيستميک صدق مي‌کند. عمل شريانها حمل خون تحت فشار زياد به بافتها است. به اين دليل شريانها داراي جداره‌هاي قوي بوده و خون در آنها با سرعت زياد جريان مي‌يابد

 

 

شريانچه‌ها يا آرتريولها آخرين شاخه‌هاي کوچک سيستم شرياني بوده و به عنوان سوپاپهاي کنترل کننده عمل مي‌کنند که خون از طريق آنها به داخل مويرگها آزاد مي‌شود. آرتريول يک جدار عضلاني قوي دارد که قادر است آرتريول را بطور کامل ببندد و يا به آن اجازه دهد که تا چندين برابر گشاد شود و به اين ترتيب داراي توانايي تغيير دادن عظيم ميزان جريان خون به مويرگها در جواب به نيازهاي بافت‌هاست. عمل مويرگها تبادل مايع ، مواد غذايي ، الکتروليتها ، هورمونها و مواد ديگر بين خون و مايع بافتي است. براي انجام اين نقش ، جدار مويرگها بسيار نازک و نسبت به مواد با مولکولهاي کوچک نفوذپذير است.
وريدچه‌ها يا ونولها (Venules) خون را از مويرگها جمع کرده و به تدريج به يکديگر مي‌پيوندند و به تدريج وريدها بزرگتري را تشکيل مي‌دهند. وريدها به عنوان معبري براي بازگرداندن خون از بافتها به قلب عمل مي‌کنند. اما عملکرد آنها به عنوان يک منبع ذخيره عمده خون به همان اندازه اهميت دارد. چون فشار در سيستم وريدي بسيار پايين است. جدار وريدها نازک است با اين وجود جدار وريدها عضلاني بوده و اين موضوع به آنها اجازه مي‌دهد تا منقبض يا گشاد شده و از اين راه بسته به نيازهاي بدن به عنوان منبع ذخيره قابل کنترل خون اضافي به مقدار کم يا زياد عمل کنند.

فهرست مطالب

 دستگاه گردش خون

مشخصات فيزيکي گردش خون

مقدار خون در قسمتهاي مختلف گردش خون

مساحت سطح مقطع و سرعت جريان خون

فشار در قسمتهاي مختلف گردش خون

تئوري پايه عمل دستگاه گردش خون

اهميت تنظيم فشار

 

 

فایل پاورپوینت ۱۷ اسلاید

 

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

دانلود پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

تصفیه آب و فاضلاب
اهدف کلی تصفیه فاضلاب
تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم
پاک نگهداری محیط زیست
بازیابی فاضلاب
تولید کود طبیعی
تولید انرژی
انواع فاضلاب
فاضلاب خانگی
فاضلاب صنعتی
پس آب ناشی از سیلابها
فاضلاب  کشاورزی
فاضلاب خانگی

ناشی از دستگاههای بهداشتی همچون توالت ها، حمام، ماشین های لباس شویی و ظرف شویی، پساب آشپزخانه و شستشوی بخشهای مختلف خانه می باشد.

 

در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، فاضلاب مغازه ها، فروشگاهها، تعمیرگاهها، رستورانها و… نیز جمع آوری می شود.

مشخصات فاضلاب خانگی
رنگ فاضلاب
بوی فاضلاب
pH فاضلاب
دمای فاضلاب
ناخالصیهای موجود در فاضلاب
وزن مخصوص فاضلاب
موجودات میکروبیولوژی موجود در فاضلاب
فاضلاب صنعتی

مشخصات بستگی به فرآیند مورد استفاده در صنعت دارد

تفاوتهای میان فاضلاب صنعتی و خانگی
امکان وجود ترکیبات سمی در فاضلاب صنعتی
خورندگی بیشتر فاضلاب صنعتی
خاصیت قلیایی یا اسیدی فاضلاب صنعتی بیشتر است
احتمال کمتر وجود میکروارگانیسم ها در فاضلاب صنعتی
تشابه فاضلاب های صنعتی

تنها بخش مشابه فاضلاب های صنعتی، فاضلاب ناشی از سیستم خنک کننده می باشد

آلودگی موجود در فاضلابهای صنعتی
آلاینده های موجود در فاضلاب ناشی از معادن، کارخانه های فولاد سازی و… بیشتر از نوع معدنی هستند.
 
آلاینده های موجود در فاضلاب ناشی از کارخانه های تهیه مواد غذایی، کارخانه های نشاسته سازی و… بیشتر آلی هستند.
فاضلاب های ناشی از سیلاب ها
این فاضلاب ها در اثر برف، باران و ذوب یخ ها و روان شدن آنها در شهرها ایجاد می شوند.
 

 

در برخی موارد درجه آلودگی اینگونه فاضلاب ها از فاضلاب خانگی بیشتر است.
 
تصفیه فاضلاب

ناپایدار نمودن آلاینده های موجود در فاضلاب و ته نشین نمودن آنها اساس تصفیه فاضلاب را تشکیل می دهد.

 

باکتریهای موجود در فاضلاب

 

باکتریهای هوازی

 

باکتریهای بی هوازی

آزمایش های فاضلاب

برای نشان دادن درجه آلودگی فاضلاب از شاخص های مختلفی استفاده می گردد که با آزمایش های مختلف مشخص می گردند.

شاخص های آلودگی آب و فاضلاب
اکسیژن خواهی بیولوژیک (BOD)
اکسیژن خواهی شیمیایی (COD)
کل کربن آلی (TOC)
کل مواد معلق (TSS)
اکسیژن محلول (DO)
سایر روش ها
 
 
 
 
فایل پاورپوینت ۱۵۸ اسلاید

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»